Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


GAYYA- EREN ERDEM


GAYYA

Gayya, sözlüklerde ‘’cehennem çukuru’’ olarak geçen, rivayetlerde ise en tehlikeli ve can alıcı bölüm olarak ifade edilen yerdir. Ancak, bu çukur ‘’dünya’’ dahilindedir. Yani, insan tabiatına aykırı olan hertürlü fiil ile muhatap olan bireylerin içinde bulunduğu yıkıcı durumdur.

Gayya, inançların ve kavramların yozlaşmasına göz yuman, ardı sıra oluşan ezberlerin ürettiği karanlığa teslim olanların içler acısı halini yansıtır. Bu, günümüzde ‘’Kavram ve Değerlerin’’ yozlaşması ile oluşmuş yapının bünyesinde can çekişen, çözümsüzlüğe hapsolan insanlığı hatırlatan önemli bir kavramdır. İnsanlık ‘’Gayya’’ kuyusuna hapsolmuş, kendilerini kurtaracak zebun edicileri beklerken, yanı başında bulunan gerçeklerin yozlaştırılışına sessiz kalarak, çöküntü ve hezimeti hızlandırmaktadır.

Bu, savaşları, ego merkezli sömürüyü ve yozlaşmış kavramlara dayalı baskı psikozunu ‘’mübah’’ görme hastalığının ürettiği haldir. Bu hale göre, çözüm yine mevcut olanlar ile mümkündür.

Halbuki, insanlığın uyanışı, GAYYA KUYUSU’nun farkındalığına erişip, Aydınlığa koşmak ve kavramları doğru oturtmak ile mümkündür.

Geleneğin ürettiği din, gayya kuyusuna sürükleyen unsurlardan bir tanesidir. Bu kitap, birçok farklı ve yozlaşmış olgunun inceleneceği ‘’kitaplar’’ serisinin ilki ve ‘’Zulüm ve sömürüye göz yuman Emevi üretimi Gelenek Dinciliğine’’ karşı, ‘’Kurani ve Muhammedi İslam’’ gerçeğini gözler önüne serecek önemli bir çalışmayı içermektedir.

GAYYA’dan HAYY’aEREN ERDEM

Arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz kitap ;

sorun diye bize dayatılan - çözüm diye sunulan çıkmaz sokaklardaki durumumuzun izahı oluyor aslında. Herkese göre değişen önceliklerin iç alemimizde nasıl yankı bulacağını "bana" göre ile başlayan cümleler anlatacaktır.
Bu anlasılan gerçek mana mıdır değil midir yine ne yazık ki "ben" in kararı ile ses bulacaktır, "benle" başlayan kitabın sonunda yolun sonuna varmadan "ben" den kurtulmak dileği ile.


not: Eylül e henüz daha var ama öğrenci kardeşlerimizin maddi durumlarını ayarlamaları için erkenden ekliyorum.

"An' ın oluşmasında emeği geçen Yazar ve yapımcılara sonsuz teşekkürler. Hepimiz için hayırlısı olsun.

Eren Erdem Ulusal Kanal'da 3 Şubat akşamı Ezber Bozanlar programında "şefaat yoktur" , "4 mezhebin dinde yeri yoktur" diyen kişidir. Ehli sünnet kardeşlerimizin bilgisine arz ederim


Tavsiye Kitaplar

MollaCami.Com