Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Peygamberimiz' in Halaları

Peygamberimiz' in halalarını kısaca tanıyalım;

1- Safiyye: Peygamberimizin Babasıyla anne-baba bir kardeştirler. Eshab' tan Hz Zübeyr, Saib bin Avvam' ın anneleridir. Kocası Avvam ise Hz Hatice' nin kardeşidir. Rasullah' ın halaları içinde İslam-ı kati şekilde belli olan ve en çok hizmet edendir. Hendek harbinde bir yahudiyi öldürmüş ve ganimetten hisse almıştır. Hicretin 20. yılında 73 yaşında vefat etmiştir.

2- Atike: Babasıyla anne-baba kardeş ve en büyük halasıdır. Bedir öncesi gördüğü rüya aynen çıkmış ve kureyş müşrikleri helak olmuştur. Müminlerin validesi Hz Ümmü Seleme' nin babası Ebu Ümeyye' nin zevcesidir. Ondan Abdullah, Zübeyr ve Caribe adlı evladı olmuştur.

3- Ümeyye: Müminlerin Validelerinden Hazreti binti Cahş'ın annesidir. Diğer kızları Hamne ve Ceybe'de Eshabtandır. Üç oğlundan Abdullah Uhud'da Şehid olmuştur.Ahmet Muhacir ve gözleri görmeyen bir şairdi. Ubeydullah ise, Habeş hicretinde hristiyanlığa dönen, Müminlerin Validesi Hazreti Ümmü Habibe binti Ebi süfyan' ın ilk kocası olan şahıstır.

4- Beyza: Babasıyla anne-baba bir kardeştirler. Oğlu Amir ve kızı Erva Eshabtandır. Erva Hz Osman' ın annesidir.

5- Berra: Babasıyla anne-baba bir kardeştirler. Oğlu Hz Ebu Seleme, Rasulullah' ın süt kardeşi, Uhud Şehidi ve Müminlerin Validesi Ümmü Seleme' nin ilk kocasıdır.

6- Erva: En küçük halasıdır.Kocası Umeyr'bnü Vehb, muhacir; oğlu Tuleyb ise Şehit Eshabdandır.

İslam Tarihi
Peygamberimizin Medine Hayatı
3. cilt


Sevgili Peygamberimiz

MollaCami.Com