Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


günün duası

[img width=290 height=190]http://yazar.sezgiler.com/wp-content/uploads/duaedencocuklar.jpg[/img]Hz. Zekeriyya'nın (a.s) Yaptığı Dualar


"Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl." (Meryem Suresi, 3-6)

"Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" (Al-i İmran Suresi, 38 )

"Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, sen mirasçıların en hayırlısısın." (Enbiya Suresi, 89)
' 12 Rebîulâhir 1430 '

amin dualarınıza

amiin amiin amine ya muiinn...

kardeşler dualar çok güzeldi...Rabbim bizleri de duası makbul kullardan eylesin...


amiin amiin amine ya muiinn...
Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar

[size=11pt]"Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne min ensâr."


Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.[32]

"Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd."

Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.

Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.[33][/size]


' 13 Rebîulâhir 1430 '

amiiiiiin amiin

Amin.. Ya Rab... :'(

[img width=300 height=230]http://i17.photobucket.com/albums/b69/FreedomINFINITE/Dua.jpg?t=1239259278[/img]


Hz. Musa'nın Duaları

"Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn."

Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.[11]

"Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn."

Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[12]

"Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke."

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[13]

"Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn."

Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için imtihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[14]' 14 Rebîulâhir 1430 '

amin....Allah razı olsun Firdevs kardeşim...


amin....Allah razı olsun Firdevs kardeşim...

[img width=350 height=250]http://img92.imageshack.us/img92/5305/besmelexx2.jpg[/img]

Hz. İsa'nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua

"Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."

Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.[15]

Hz. Nuh'un (a.s) Yaptığı Dua

"Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min'el-hasirîn."

Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.[17]' 15 Rebîulâhir 1430 '

amn.amin.amin

çok güzel dualar.Allah razı olsun firdevs kardeşim...

Amin... Amin... Amin...

Allah (c.c) sizden razı olsun Firdevs ve Ali emin kardeşlerim.

aminn.....Allah razı olsun firdevs kardeşim...yine duasız bırakmadın bizi...
bu arada verdi ebyaz seni görmek çok güzel....muhabbetle inşaallah... :)


Dualar

MollaCami.Com