Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Ümidini kaybetme ve Korkma


Ümidini hiçbir zaman kaybetmemeli ve korkmamalısın. Bil ki insanları canlandıran ümit, öldüren yeistir.
Zorluklardan ve zıtlarınla rekabetten korkma. Korkmak, dışarıdan gelecek tesirlere yol verir. Dünyada her iş ve eşyada, ilerleme ve gelişmenin söz konusu olduğu hemen her yerde, zıtların karşılaşması ve rekabeti vardır. Baksana; atmacanın serçeye saldırıp rahatsız etmesi, o serçenin kabiliyetlerinin gelişmesine vesile oluyor.
[img width=580 height=415]http://img524.imageshack.us/img524/1499/5sey1on3wa2gr3.jpg[/img]
Zamanın kıymetini bil!
Ömür sermayesi çok az, lüzumlu işler ise çok fazladır. Bununla birlikte, her yeni günle beraber sana ve bütün insanlara yepyeni bir âlemin kapısı açılır ve o âlemin her dakikası bir fırsattır. Dünkü gün senin elinden çıktı, yarına sahip olabilmek için ise, hiçbir dayanak noktan yok; öyleyse gerçek hayat olarak yaşadığın günü bil. Hayat zannettiğimiz vaziyet, içinde bulunduğumuz andan ibarettir. Bu durumda zaman denilen bu sermayenin zerresini bile boşa harcamamalı, harcamama konusunu bir metot hâline getirmelisin. Zamanın altın dilimi olan şimdiyi (ân’ı) değerlendirmeye bakmalısın.

Fıtratı tanı ve uy!
Sakın kâinattaki câri olan fıtrat kanunlarına uymamazlık yapma. Fıtratta yalan yoktur ve her dediği doğrudur, onun temayüllerine karşı koyamazsın. Demirin içindeki sıkışmış bir su bile o demiri parçalar. Bu yüzden sosyal hayatta yeni bir şey yapmak istiyorsan, fitrî kanunları gözardı etme; yoksa terakki yolunda ilerleyeyim derken, bütün yaptıklarının sonu şer ve karışıklık hesabına geçebilir


İmkânsızı isteme!
Kendini iyi tanı ve imkânsızı isteme. Herkes denizden kendi bardağına göre su alabilir, imkânsızı istersen, kendine kötülük edersin. Meselâ bir dağdan uçmak niyetiyle kendini boşluğa bıraksan düşer parça parça olursun. Her alanda söz sahibi olacağım diye çalışma, uzmanlığın önemini bil. Büyük adam, her işte büyük demek değildir. Şunu da unutma ki; umuma el atan, umumu terk eder.


Bir hedefin olsun!
Mutlaka bir hedefin olmalıdır. Kafa ve gönlünü yüksek bir hedefe bağlamazsan, veya bir gâyeye sahip olduktan sonra onu unutursan, aklın ve zihnin benliğine teveccüh eder, onun etrafında dönmeye başlar. Bu durumda da bütün çalışmaların benlik ve bencillik hesabına geçer, güzel neticelerden mahrum kalırsın.
Sahip olacağın gâyenin yüksek olmasına bak, elindekiyle iktifa etmen, dûn himmetlik demektir. Unutma; değerin, uğruna savaştığın idealin ölçüsündedir. İnsanın mahiyeti ve kıymeti, himmet ve gayreti nispetindedir. Himmet ve gayretin değeri de, başlı başına gaye ve gayretin büyüklüğüne göre belirlenir. Meselâ kimin himmeti milleti ise, o bir millettir. Bir milletin yapacağı kadar işe vesile olabilir


--------------------------------------------------------------------------------

Üşenme, erteleme, vazgeçme!
Üşenme! En huzursuz insanlar işsiz insanlardır ve insanın rahatı zahmette, zahmeti ise rahattadır.
Erteleme! Ertelemek iradesizliğin diğer adıdır. Yarıncılar hep helâk olmuşlardır.
Vazgeçme! Bir şeyi bütünüyle elde edemesen de, bütünüyle terk etmen doğru değildir. Hem devamlı akan bir çeşme, vâridatsız büyük bir gölden daha büyüktür.


Her zaman öğrenme konumunda olmaya çalış ve şu noktalara dikkat et!
Öğrenmede meraklı ol! Çünkü insanı en çok tahrik eden meraktır.
İşi ehline sor! Çünkü bir şeyden uzak olan, yakın olan kişi kadar onu göremez. Eşyanın mâhiyeti hakkında anlaşmazlık olduğu zaman yakın olanın sözü geçerlidir.
"Bir mevzunun hepsini elde edemezsem, o mevzuu tamamen terk ederim" düşüncesini bırak.
Seçici bir tavırla al, çünkü kim bir mevzuyla çok meşgul olursa, başka konularda sathîleşir ve yabancılaşır.
Öğreticiden tam istifade edebilmek için, bir şey bilmediğini peşinen kabul et! Çünkü nasihati dinleyenler ancak câhilliğini bilenlerdir.
Sanki binlerce sene ömrün var gibi en lüzumsuz bilgilerle vakit geçiriyorsun. Boş bilgilerle vakit geçirme.
Maddiyatla meşgul olan mâneviyatta sathîleşir ve güdük kalır. Bu yüzden maddî ilimleri okuduğun kadar mânevî ilimlere de eğil

Anlatma konumunda isen, şu noktalara dikkat et!
Önce kendini terbiye ve ıslah et, bil ki, kendini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez.
Tavır ve davranışların dili hem ağızdaki dilden daha çok şey anlatır hem de daha tesirli ve daha güçlü hitap eder. Bu gerçeğe binaen dilden ziyade gönlünle ve davranışlarınla anlat.
Öğrenenlerin kolay sindirebilmesi için, hazmetmediğin ilmi telkin etmemelisin. Kuşun yavrusuna kusmuk vermesini değil de, koyunun kuzusuna sindirilmiş süt vermesini örnek almalısın.
Anlaşılmak anlamaktan daha zordur, bu yüzden kendini iyi ifade edebilmelisin.
Fıtratı gereği, insanların bazıları birdenbire parlar, bazıları daha yavaş terakki eder ve anlayış kazanır. Öğrencilerini bu gerçeğe göre değerlendirmelisin


Yönetici konumunda isen, şu noktalara dikkat et!
İşi ehline vermelisin ve işinin ehli olmaya çalışmalısın. Zira hakikatler lâyık olmadıkları ellerde değersizleşirler.
Despotik davranmamalısın. Despotik yönetim, "Bana ne başkası düşünsün!" tavrını doğurur.
Bir işte engelleri kaldırmaya öncelik vermelisin. Mecelle’de yer verilen bir prensipte de ifade edildiği gibi, "Kötülüğün uzaklaştırılması, iyiliğin yakınlaştırılmasından evlâdır."
Bir problemin çözümünde gevşeklik göstermemeli, aciz kaldığında da cezaya başvurmamalısın. Bil ki, çözümsüzlük ve cezalandırma, çaresizliğini ve aczini gösterir.
Bir fabrika ve îmalât işinde isen, imal ettiğin üründe toplam kaliteye önem ver. Çünkü bir şey mükemmelse vardır ve varlığının devamı o mükemmelliğinin devamına bağlıdır.
Dostlarını kabiliyetli ve aydın fikirli olan insanlardan seç. Dikkat et, câhil dost bazen düşman kadar zarar verebilir.
Çalışanlarda yarışma duygusu uyarmaya çalış. Tarihte de rekabet hissi medeniyetin terakki makinesinin buharı olan yarışmayı netice vermiştir.
Dünya işlerinde muhtaç olduğumuz dört esas vardır, bu esaslara çok önem vermelisin:
Şimdilerde zaman yönetimi adıyla anılan mesainin tanzimi, iş bölümü olarak adlandırılan taksümü’l-âmâl, güven ortamının sağlanması mânâsına gelen emniyetin tesisi ve şirketleşmeyi salık veren teavün.


Hatasız kul olmaz!
Son sözüm diğer hepsi gibi yine kendime. Hiçbir zaman kendini mükemmel zannetme! En büyük hata insanın kendini hatasız bilmesidir vesselâm

Allah razı olsun........

eline emeğine sağlık kardeşim..

Mevlam kimseyi ümitsiz bırakmasın...

Paylaşım için teşekkürler...

EMEĞİNE SAĞLIIK............

Tesekkürler,
Cok güzel bir paylasim, istifade edenlerden oluruz,isaAllah.


Allah razı olsun........

rabbim razi olsun istifade ettik

Güzeldi, teşekkürler...

Hala güzel, ve değerli...
Ümidini kaybetme ve korkma!
İnşaAllah..


Başarı Hikayeleri

MollaCami.Com