Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


kar - zarar testi

[color=teal]1. Bir mala önce %20 zam yapıp, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?

A) Fiyatta değişiklik olmaz.
B) %2 kar olur.
C) %4 zarar olur.
D) %6 kar olur.
E) %8 zarar olur.[b]2. I. mal a liraya alınıp 2b liraya satılarak c lira zarar ediliyor. II. mal ise 2a liraya alınıp 6b liraya satılarak c lira kar ediliyor. I. malın satışından zarar % kaçtır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40


3. Yavuz %20 kar ile 90000 liraya satacağı kalemini %20 zararla kaça satacaktır?

A) 45000 B) 60000 C) 65000
D) 70000 E) 72500


4. Bir tüccar bir top kumaşın 2/5 ini %30 kar ile, kalan kısmını da %20 kar ile satarsa, bu kumaşın tamamı % kaç kar ile satılmış olur?

A) 50 B) 45 C) 25 D) 24 E) 20


5. Bir tüccar x liraya aldığı malı y liraya satmaktadır. y=(8x)/5 olduğuna göre bu satıştan % kaç kar elde edilmektedir?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75


6. Bir malın yarısını %10 zararla, diğer yarısını %80 kar ile satan bir satıcı, tüm satıştan % kaç kar eder?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55


7. Sekiz tanesini a liraya aldığı bir malın, on tanesini 3a liraya satan bir bakkal bu satıştan yüzde kaç kar etmiştir?

A) 40 B) 60 C) 80 D) 120 E) 140


8. Bir satıcı tanesini a liraya aldığı kalemlerinin yarısını kaybetmiştir. Zarar etmemesi için tanesini kaça satmalıdır?

A) 5a/4 B) 4a/3 C) 3a/2 D) 2a E) 3a


9. Ahmet parasının %20 sini Ali'ye verirse paraları eşit oluyor. Ali'nin parası, Ahmet'in parasının % kaçıdır?

A) 60 B) 65 C) 70 D) 80 E) 75


10. Bir sınıfın öğrencilerinin %30 u kızdır. Erkeklerin % 40 ının ve tüm sınıfın % 43 ünün başarılı olduğu bir dersten kız öğrencilerin yüzde kaçı başarılıdır?

A) 25 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60


11. Bankaya yatırılan 250 milyon liranın 6 aylık faizi 100 milyon liradır. Buna göre banka yıllık % kaç faiz uygulamıştır?

A) 100 B) 90 C) 80 D) 75 E) 60


12. Bir vazo satış fiyatı üzerinden, art arda yapılan %20 ve %35 lik iki zamdan sonra, 972 bin liraya satılıyor. Vazonun bu iki zamdan önceki satış fiyatı kaç bin liradır?

A) 560 B) 600 C) 640 D) 700 E) 720
[/color]

1...bir malı 100 liraya alırsak %20 zam ile 120 lşraya satarız.zamlı fiyatın yani 120 liranın %20 si

120.%20 =24

lira indirim yaparız bu durumda

120-24= 96 bulunur...

100 liraya aldığınız bir malı 96 ya düşürürseniz 4 lira zarar edersiniz ve 100 liralık bir malda 4 lira zarar %4 zarar demektir...

cevap:C olur

2...alış+kar=satış veya alış-zarar=satış olacağından

a-c=2b ve 2a+c=6b eşitlikleri elde edilir...1. mal soruluduğu için a ile 2b (alış ve satış fiyatları arasında)bir bağlantı kurmak gerekir...yani a ile b arasında bir bağıntı bulmamız gerekir o halde c aradan çekilmeli.2 denklemi de taraf tarafa toplayalım.

a-c=2b
2a+c=6b

3a=8b olur

burada a=8 ise b=3 olur. 1.mal a liraya 8 liraya alınıp 2b liraya yani 6 liraya satılıyor.

8 e al 6 ya sat 2 lira zarardasın

8 lirada 2 lira zarar ise

100 de x

orantı doğru orantı olup

8.x=2.100
x=25

olur.cevap C dir...


devam edecek

3...aldığımız,mal ettiğimiz artık ne derseniz o olsun.ben alış diycem 100 olsun.malı 100 liraya alalım.

100 liraya alınan bir malda %20 kar 20 lira ve karlı satış 100+20=120

100 '' '' '' %20 zarar 20 lira ve zararlı satış 100-20=80çok basit bir orantı sorunlarımızı çözecektir ;


120 ye 90.000 lira karşılık geldiyse

80 e x


doğru orantı olup

120.x=80.90.000
x=60.000
olur
cevap B olur...

Kar-zarar sorularında malın alış fiyatı 100 alınırsa genel anlamda kolaylık sağlar...

4... Bu tür soruları kesrin kendisinden giderek kolayca bulabiliriz,yaniii

2/5 . %30=2/5 . 30/100 =60 / 500 = 12 / 100 = %12 kar

olur.2/5 lik kısmı bu şekilde satılırsa geriye kumaşın 3/5 i kalır.(toplamı 1 tam olur.burda sıkıntı olmaması lazım ;))

3/5 . %20=3/5 . 20/100 =60 / 500 = 12 / 100 = %12 kar

olur.toplam kar ise;

%12 + %12 = %24

bulunur...

cevap D seçeneğinidir...[b][u]not kesirli ve % li ifadeleri beraber içeren soruları çözerken payda kısmındaki 100 sayısını sadeleştirmeyin.yani payda 100 olacak şekilde bırakın...5....2 yoldan çözelim....

1.yol kar veya zarar bulunurken satış-maliyet durumuna dikkat edilmelidir.eğer ;

S-M negatif ise zarar S-M pozitif ise kardasınız(bunu mat.bir fomül olarak düşünmeyin günlük yaşantıdan bilinen bir durum zaten).soruda

y=8x/5
denmiştir.y sayısının x sayısının 8/5 katı olduğu görülüyor.yani y sayısı x ten büyük.satış maliyetten fazladır.kısaca kardasınız.peki ne kadar derseniz onuda bulalım...

satış-maliyet = kar (daha önceki sorularda vermiştim)

kar= y-x = 8x/5 - x = 3x/5

bulunur.hemen orantıdan gidelim.

x liralık malda 3x/5 liralık kar ise

100 de ?=60


doğru orantıdan bulunur...


2.yol x e değer verebiliriz.bu değer keyfidir ama paydada 5 olduğundan 5 in katı bir değer vermek mantıklı olsa gerek...

x=5 olsun bu durumda y=8x/5 ten y=8.5/5=8 olur... 5'e al 8'e sat 3 lira kar var.

5 lirada 3 lira kar ise

100 de ?=60

cevap B seçeneğidir...


6. soru,4.soru ile benzer şekilde çözülür...

7...soruda 8 tanesi alınıp 10 tanesini satılıyor.bu tür sorularda alınan ve satılan madde miktar olarak eşitlenmelidir.genelde madde miktarı bir tane şeklinde eşitlenir ama gerek yoktur.bu soruda 8 tane ile 10 tane eşitlenmelidir.bu matematiksel olarak okek ile ilgilidir.ama biz 8 ile 10 un okek ini almadan eşitlendiği sayıyı bulabiliriz.8 ile 10 en az 40 ta eşitlenir.yani


8 tanesi a lira ise 10 tanesi 3a lira ise
40 tanesi 5a liradır(alış) 40 tanesi 12a liradır.(satış)

artık taneler eşitlendi...(bu sayının 40 olması gerekmez yeterki orantı düzgün kurulsun)

alış=5a satış=12a olup kar 12a-5a=7a liradır...


5a liralık malda 7a liralık kar ise

100 de x

x=140 bulunur...


cevap E seçeneğidir

8...tanesi a liradan 10 tane kalem alalım(bu 10 keyfidir çift olsun yeter.çünkü yarısı kaybediliyor).bu durumda kalemlere toplamda 10.a lira vermiş oluruz.(tanesi 3 liradan almış olsaydık örneğin 10.3=30 lira vermiş olurduk mantığı ile düşünelim)


kalemlerin yarısı kaybedildiğine göre 10 kalemin yarısı 5 tanesi kaybolur geriye 5 kalem kalır.ancak hala kalemlere ödenilen para 10.a liradır.bu durumda


5 kalemi 10.a liraya aldıysa

1 kalemi
?=2.a liraya almış olur

9...Ali'nin parasına 100.x Ahmet'in parasına 100.y diyelim.

Ahmet parasının %20 sini yani 100.y nin %20 si olan 20.y yi Ali ye versin.

Ali nin parası 100.x+20.y olur.Ahmet in parası ise 20.y si gittiği için 80.y kalır.paraları eşitse eğer100.x+20.y = 80.y
100.x =60.y
10.x = 6.y
5.x=3.y

olur.bu ise x=3 kat y=5 kat olduğu anlamına gelir.

Ali=100.x=100.3=300 Ahmet=100.y=100.5=500 olur.

Ali/Ahmet bize % yi verir.

300/500=3/5=60/100 = %60 bulunur...


cevap A seçeneğidir


3...aldığımız,mal ettiğimiz artık ne derseniz o olsun.ben alış diycem 100 olsun.malı 100 liraya alalım.

100 liraya alınan bir malda %20 kar 20 lira ve karlı satış 100+20=120

100 '' '' '' %20 zarar 20 lira ve zararlı satış 100-20=80çok basit bir orantı sorunlarımızı çözecektir ;


120 ye 90.000 lira karşılık geldiyse

80 e x


doğru orantı olup

120.x=80.90.000
x=60.000
olur
cevap B olur...

Kar-zarar sorularında malın alış fiyatı 100 alınırsa genel anlamda kolaylık sağlar...??? :o ;D :D :) ;) >:( :( :P ::) :-[ :-\ :'([code][/code]

matematik bölümündeyiz ama Türkçe biliyoruz kardeşim.Simgesel dillerden ziyade harflerle iletişim kurarsak ne dediğinizi ya da nerede hata yapıldığını daha iyi anlarız...


Lise 1-2-3

MollaCami.Com