Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Telhisin Musannıfı

Bu kitap İlmi Meani İlmi Beyan ve İlmi Bediğden teşekkül eden ilmi belagatı muhtasar olarak izah ettğinden telhis ismi ile müsemma olmuştur...

Telhisin Musannıfı: Muhammed İbni Abdürrahman Hatibi Dımışki hazretleridir.

Telhisin Mevzuu: İlmi Meanî İlmi Beyan İlmi Bediğdir ki üç fenden müteşekkildir.

Bir ilmin şerefi mevzunun şerefi ile olur. mesela ilmi kelamın mevzuu Satül Barii ve Sıfatül Barii Teaaladır. Bu mevzuu İlmi Kelam olan Zatül Barii ve Sıfatül Barii den eşref olduğu için İlmi Kelamda eşrefdir. Keza Usulü Fıkhın Mevzuu Edillei Erbea ve Ahkamı Şerıyye olduğundan İlmi Usulü Fıkıhta çok şereflidir...

Telhisin Gayesi: Dakaiki arabiyye ve esrarı arabiyyeyi talim ve nizamı Kur'andaki vücüb'ül iğcazdan perdeleri keşf etmektir. Yani bu İlmi Belegatı öğrenmeden gaye elfazı arabiyyemnin manalarınını ve esrarını öğrenmektir.
Mesela " Eyne tezhebün " Eyne tahkir içindir. Ey kafirler ey münkirler ey mürdetler ey gafiler bu ku'an-ı kerimi bu nuru bırakıp da nereye gidiyorsunuz demektir...

Bir ilmin şerefi gayesinden de anlaşılır. Mesela İlmi Belagatın Gayesi Elfazı Arabiyyenin dekaık ve esrarını teğlim ve nizamı Kurandaki vücühül iğcazdan oerdeleri keşf etmek olduğundan ilmi belagat çok şereflidir.


Telhis lugatta: Mücmel bir kelamı şerh ve beyan eylemek manasınadır.

Telhis: Tefıl babından masdardır. Lahhasa yülahhısu telhisen

Verdiğiniz bu kısa ön bilgiden dolayı teşekkür ederiz.

ALLAH celle celaluhu razı olsun kardeşim..

Emeklerinize sağlık..

sevgili ecyad süpersin

çok güzek bilgiler vermişsiniz
bende telhisden bir şiir yazmak istiyorum
KEM AKİLİN AKİLİN AGYET MEZAHİBÜHÜ VE CAHİLİN CAHİLİN TELKAHÜ MERZUHAN HAZELLEZİ TERAKEL EVHAMEHAİRATEN VE SAYYERAL ALİMEN NİHRİRA ZİNDİGAN

Manasınıda alsaydık. ::)


Verdiğiniz bu kısa ön bilgiden dolayı teşekkür ederiz.

[quote=Tuna ]
Manasınıda alsaydık. ::)
[/quote

manaları açıklanmış

Manası açıklanmış benmi göremiyorum acaba ::)

::) sn.Tuna tam olarak sorarmısnız hangi paragrafa mana istiyorsunuz.. Yardımcı olmaya çalışacağım.. ;D


çok güzek bilgiler vermişsiniz
bende telhisden bir şiir yazmak istiyorum
KEM AKİLİN AKİLİN AGYET MEZAHİBÜHÜ VE CAHİLİN CAHİLİN TELKAHÜ MERZUHAN HAZELLEZİ TERAKEL EVHAMEHAİRATEN VE SAYYERAL ALİMEN NİHRİRA ZİNDİGAN


Arkadaş şiirin manasını sormuş sanırım..

Şiirin manasını sormuştum ;)

;D Ben biraz bakan körümdür.Şiiri yeni farketim.Tamam cevabı yazalım..

KEM AKİLİN AKİLİN AGYET MEZAHİBÜHÜ:nice nice akıllı kimseler vardır ki onları rızık sıkıntısı çeker görürsün.

VE CAHİLİN CAHİLİN TELKAHÜ MERZUHAN:n,ce nice cahiller vardırki onları rızıklanmış görürsün
HAZELLEZİ TERAKEL EVHAMEHAİRATEN:işte şu alimin mahrumiyeti,cahiin merzukiyeti vehimleri(akılları) hayrete düşürücüdür
VE SAYYERAL ALİMEN NİHRİRA ZİNDİGAN:ve nice alimleri zındık kılar..
Sürçü lisan etti isem af buyurun .Hatırlayabildiğim böyle idi. ::)

Teşekkürler.

:) rica edrm kardeşim..


Fesahât & Belagât

MollaCami.Com