Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Anne babaya hurmet,

Anne babaya hurmet,
25 Safer 1438 (25 Kasım 2016)
اس تعيذ بالله : نْ
ِ
نسَانَ بِوَالَِِيْهِ حُسْ ناً وَا
ِ
وَوَصَّيْنَا الْْ
لَََّ
ِ
جَاهَدَاكَ لِتُشِْْكَ بِِ مَا لَيْسَ لَََ بِهِ عِلٌْْ فَلََ تُطِعْهُمَا ا
مَرْجِعُكُُْ فَأُنَبِ ئُكُُ بِمَا كُنتُُْ تَعْمَ لُونَ
قال رسول الله }صلعم{ : رِضاَ الرَّ ب فيِ رِضاَالْواَلِِِ وَسُُْطُ
الرَّ ب فيِ سُُْطِ الْواَلِِِ

Muhterem Mü’minler,
Allah’u Azîmüşşan, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde, kendisine îman ve ibadetten sonra, anne-babaya itaat edilmesini ve iyilikte bulunulmasını emretmiştir. Allahın rızasını kazanmaktan sonra, en faziletli amelin de anne-babanın rızasını kazanmak olduğu haber verilmiştir.1 Allah ve Rasülünün emir ve yasaklarına karşı olmadığı müddetce, anne-babamızın söylediklerini yapmak, isteklerini yerine getirmek ve gönüllerini hoşnut etmek her müslümanın İslâmî bir görevidir. Hz. Allah (c.c), ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya babaya iyilik edin.”2 “Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye ettik.”3
Değerli Müslümanlar,
Bizler için pek çok sıkıntılara katlanan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde üzülen anne-babamıza karşı onlara yumuşak söz söylemek, şefkat ve merhamet göstermek, rıza ve dualarını almak mühim vazifelerimizdir. Hayırlı evlad, gücü ölçüsünde ana-babasına bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hizmetlerine koşmak, güleryüz göstermek suretiyle Allahın rızasının ana-baba rızasında, gazabınında ana-babanın gazabında olduğunu bilen4, “Ana ve baba
1 Tirmizi, Et-Tac c.5, s.6
2 Nisa, 36
3 Lokman, 14
4 Tirmizi, Et-Tac c.5, s.6
Cennet kapılarının tam ortasıdır. Artık, bu kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut”5 ifadelerini unutmayan evlattır.
Aziz Din Kardeşlerim,
Anne-babamıza karşı, hiç hoş olmayan sözler kullanmak, edep sınırlarının dışına çıkmak, kalp kıran ifadeler kullanmak, âsî olmak ne kadar kötüdür!!! Peygamberimiz (s.a.v) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Bir kimsenin ana ve babasına sövmesi büyük günahlardandır.” Ashab-ı Kiram sordular: “Ya Rasülallah, bir kimse ana ve babasına söver mi?” Aldıkları cevap şuydu: “Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da onun babasına söver. Başkasının annesine söverse, o da onun annesine söver.”6 Anne-babamıza karşı bir başka vazifemiz de; eğer vefat etmişlerse, onları rahmetle anmak, vasiyetlerini yerine getirmek, dua etmek ve dostlarıyla ilgilenmektir. Rasülullah Efendimiz (s.a.v) ne buyuruyorlar? “İyiliklerin en mükemmeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.”7 Huzur-u Rasülullah’a gelip, anne-babamın vefatından sonra yapabi-leceğim bir iyilik var mı? diye soran birine “Evet, hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirir, akrabalarını gözetir, dostlarına da ikram edersin.”8 buyurmuşlardır.
O halde değerli Mü’minler, Onlara karşı vazifelerimizi yapmaya gayret edelim. Onlar başımızın tâcı, gönüllerini hoş etmek suretiyle hayır dualarını alalım. Onlara gösterdiğimiz hürmet ve sevgi ölçüsünde çocuklar-ımızdan sevgi ve hürmet göreceğimizi bilelim. Unutmayalım ki, “insanlar arasında hürmete en fazla lâyık olan; annemizdir, annemizdir, annemizdir ve sonra babamızdır.”9
5 Tirmizi, Riyazüs Salihin Terc.c.1 s.364 No:332
6 Buhari, Müslim Riyazüs Salihin Terc.c.1 s.369 No:337
7 Müslim, Riyazüs Salihin Terc.c.1 s.371 No:340
8 Ebu Davud, Riyazüs Salihin Terc.c.1 s.374 No:342
9 Tâc,


Hutbe ve Vaazlar

MollaCami.Com