Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Namaz hakkıında incelikler

Sizcede de malum olduğu gibi cemaatle kılınan namaz ile münferiden kılınan namaz arasında 27 derece fark olduğu Hadis-i Şeriflerde beyan edilmiştir. Binaen aleyh cemaat sevabından mahrum olmamak için evinde veya herhangi bir yerde münferiden namaz kılacak kimse varsa aile efradı yoksa tek başına imametle niyet ederse cemaat sevabına nail olur.

Zira Peygamberimiz (sav)

Bir kimse her hangi bir yerde münferiden namaz kılarsa onun arkasında iki melek de namaz kılar, eğer o kimse ezan okuyarak ve gamet getirerek namaz kılarsa, iki tarafı görünmeyecek şekilde kalabalık bir melek topluluğu onunla beraber namaz kılarak onun rükuu ile rüku, secdesiyle secde ederler ve duasına amin derler buyurur…

Ve musalli iki yerde çok müteyakkız (uyanık) olmalıdır.

1-Fatiha-iŞerifeyi okurken, namazın ruhu olan İyya ke na'büdü ve iyya kenestain Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz diye iltica edip yalvarmanın manası iyi düşünülmelidir. Burada. Allah ile kul arasında yetmiş bin perde açılır, bir tek beşeriyet perdesi kalır,

2- Tahiyyât okurken, kabule sebep olan Esselamü aleyke eyyühenne biyyü.... Sana selam olsun ey nebiyyi zîşan"diyerek Rasülüllah'a selam verildiğini düşünmelidir. Burada yedi bin perde kalkar.

Nitekim Ebu’l Faruk (k.s) İstanbulda üç mihraplı cami'de namazı bizzat kıldırıp vaaz etmek üzere kursiye çıktıklarında şöyle buyururlar. Namazda iken içinizden üç kişi gayri ihtiyarî öksürdükten sonra, kendi iradeleriyle öksürmeğe ve boğazlarını temizlemeye devam ettiler, onlar kendilerini bilirler, namazları îfsad olduğundan, iade etsinler. Biz mes'ül olmayalım diye söylüyoruz...
(Namaz Risalesi//mollacami.net// ücharfbeşnokta)

Değerli olduğu kadar önemlide olan hatırlatma için teşekkür ederiz kardeşim..

Mektubat-ı Şerife'den:
-Namaz; Allah (c.c.) ile buluşmak, O'nunla beraber olmaktır. Bu buluşmanın nasıl olduğunu ehl-i zâhir bilemez.
-Mânevî mîrac olan namaza başlarken, insan zâtından, sıfatından, ef'âlinden vâki olan kusurları için üç defa istiğfar ve namaza kalben niyet etmelidir.
-Sabah namazını cemâatle edâ etmek, bir sene nâfile namaz kılmaktan bir kaç mertebe üstündür.
-Sabah namazını cemâatle kılan kişiye Allahu Teâlâ hâcetini ihsan eder.
-Meşrû mâzeret sebebiyle cemâate gidemeyen kişi, bulunduğu mahalde mevcud olanlara imam olmaya niyet ederek kılar..
Namazda bilhassa iki noktaya dikkat edilmelidir ki, hocamız yazısıyla bunu belirtmiş. Bu iki noktada uyanık olarak kılınan namazı Melâike-i Kiram nûrânî bir şekilde semâya yükseltir. Nmaz sâhibine:
"Sen beni ihyâ ettin, Allah (c.c.) da seni ihyâ etsin!" diye duâ eder.
Ayrıca Rasûlullah (s.a.v.) rukû ve secdeleri noksan yapan birine:
"Seni görüp de "Bu kişi Din-i Muhammed'den değildir." diye zemm olunmaktan korkmaz mısın? buyurduğu rivâyet olunmuşdur.
O zaman Allah'ı görüyor gibi ibâdet etmeliyiz, Biz O'nu (c.c.) görmesekte, O bizi görmekte.
Rabbim namazını hakkıyla kılan, noksansız ikmal ve itmam eden kullardan eylesin.!

çok güzelm bilgiler paylaşmışlsınız arkadaşlar.ellerinize saglık.

Ayrıca bir incelik daha belirtmek isterim ki, Namazdan sonra ve duâdan evvel yapılan tesbih, tahmid, tekbir (SUBHANALLAH, EL HAMU LİLLAH, ALLAHÜ EKBER), namazda vâkî olan kusurların telâfîsi içindir. İşimiz acale deyipte, ihmal etmeyelim. Mutlaka çekmeye gayret sarf edelim. Bu vesîleyle hatırlatmak istedim..

Allah razı olsun hocam...ve gulurana kardeşim....çok kıymetli bilgiler geçmişsiniz....

Okuyan gözlere sağlık...
Katkısından dolayı gulurana kardeşimize teşekkür ederiz...


Değerli olduğu kadar önemlide olan hatırlatma için teşekkür ederiz kardeşim..Okuyan gözlere sağlık...
Rabbim Amil olanlardan kılsın

sağol allah razı olsun kardeşim ........... vesselam....

namaz insanı yolda komaz,kıl beşi kurtar başı ;)

Allah razı olsun farkında olmak duası ile...

Allah razi olsun


Allah razı olsun hocam...ve gulurana kardeşim....çok kıymetli bilgiler geçmişsiniz....

Bizleri bilgilendiren değerli kardeşlerimize paylaşımları için dua eder ve rabbimizin de bu kardeşlerimizi bilgilendirmesini niyaz ederiz.

vesselam ve ddua

Bu güzel dilek ve temennilere can-ı gönülden Amin deyip...
RAbbimiz amil olmayı hepimize nasip eder, İnşeAllah...


Hutbe ve Vaazlar

MollaCami.Com