Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Ebu'l Hasan El-Eş'ari - İlk Dönem İslam Mezhepleri 6 Cilt Pdf


Ebu'l Hasan El-Eş'ari-İlk Dönem İslam Mezhepleri
(Makalatü’l - İslamiyyin ve İhtilafu’l - Musallin)


Ebu'l-Hasan El-Eş'ari'nin bu eseri, İslam mezhepleriyle ilgili ilk klasik kaynaklardan biridir. Bin yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Türkçede; daha önce herhangi bir batı diline de çevrilmemişti..
873 yılında Basra'da doğduğu kabul edilen yazar, önceleri Sünni alimlerden ders almış ancak daha sonra annesinin Mutezile bilginlerinden Abu Ali El-Cubbai ile evlenmesinden sonra, ondan kelam dersleri almıştır. Kırk yaşına kadar Mutezile mezhebinin görüşlerini savunmuş ancak 912 yılında Mutezile'den ayrılıp Ehl-i Sünnete intisap ettiğini açıklamıştır. Bu aşamadan sonra Ahmed B. Hanbel'in yöntemini benimseyen ama aradığını burda da bulamayan El-Eş'ari, inanç ilkelerini akılla desteklemekle birlikte nassı ön plana çıkan üçüncü bir yöntemi benimsemiştir. Böylece daha sonra Sünni kelam denilecek olan bir düşünce tarzının Matüridi paralelinde gelişmesine neden olmuştur. Gerek mezhepler tarihi gerekse İslam felsefesi hakkında bir başvuru kitabı olan İlk Dönem İslam Mezhepleri'nde Eş'ari, şahsi kanaatini belirtmeden İslam mezheplerine dair son derece ilginç bilgiler aktarmaktadır.


Ebu'l Hasan El-Eş'ari - İlk Dönem İslam Mezhepleri 6 Cilt Pdf İndir


Kariyer Yolculuğu

MollaCami.Com