Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örneğiKurallar


-Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
-Nesnel olunmalıdır.
-Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
-Yer ve tarih belirtilmelidir.
-Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
-Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
-Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.
-İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
-Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
-Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.
-Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.
-Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
-Mutlaka imzalanmalıdır.
-Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.
-Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
-Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim",
üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim",
yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim"
gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

* Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.
* Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır. Kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.
* Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.
* Arz etmek zaten saygı anlamı içerdiği için saygıyla arz edilmez. Arz etmek saygıyla sunmak demektir.


Dilekçedeki Öğelerin Yerleşimi

Genel bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

1- Tarih
2- Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
3- Konu metni
4- İmza
5- Dilekçeyi yazan kişinin adı
6- Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Dilekçe Örnekleri

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA,

Ümraniye ilçesi Dereköy Mahallesinde yapılan kazılar sonucu çevre kirliliği oluşmuştur. Yaklaşık bir aydır, açılan çukurlar kapatılmadığı için yollarda çamur birikintileri oluşmuştur ve çukurlar cadde trafiğini olumsuz etkilemekte, çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bu çukurların en kısa sürede kapatılması gereğini bilgilerinize arz ederim.
[right]
(İMZA BURADA)

Adı SOYADI [/right]


Dilekçe, Dilekçeler, Dilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Şikayet Dilekçesi, Tüketici Hakları, Dernekler, Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Dilekçe Örnekleri, Mahkemeler ile İlgili Dilekçe Örenkleri, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile İlgili Dilekçe Örnekleri, Avrupa İnsan Hakları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Bağkur İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Bankalar İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Belediler İle İlgili Dilekçe Örnekleri, Bilgi Edinme İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Bölge İdare Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Dernekler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Diğer Kurumlar İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Form Örnekleri
Hastaneler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
İcra Müdürlükleri İle İlgili Dilekçe Örnekleri
İhtarname Örnekleri
Kaymakamlık Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri
Kiralama İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Okullar İle İlgili Dilekçe Örnekleri (İlköğretim-Lise)
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri
SSK İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Sözleşmeler İle İlgili Örnekler
Sigortalar İle İlgili Dilekçeler ve Formlar
Tahahütname Örnekleri
Tüketici Sorunları İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Üniversiteler İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Valilik Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri
Vergi Dairesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Anayasa Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri
Karayolları Genel Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri


Kariyer Yolculuğu

MollaCami.Com