Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Zikir çeşitleri?Zikir üç çeşittir :
Birincisi avamın zikri,
İkincisi erenlerin zikri,
Üçüncüsü de en yüce erenlerin zikridir.

Avamın zikri diliyledir.
Erenlerin zikri kalbiyledir.
En yüce erenlerin zikri ise sır iledir.

Zikir ederken Allah’ın büyüklüğünü hatırlamalı ve ona gereği gibi kulluk etmelidir. Ona göre Her uzvun kendine göre bir zikri vardır.

Ellerin zikri, fakirlere yardım etmektir.
Ayakların zikri, dost ve akrabaları ziyaret etmektir.
Gözlerin zikri, Allah’ın korkusuyla yaş dökmek ve onun yarattıklarını seyretmektir.
Kulakların zikri, doğru sözleri dinlemektir.
Dilin zikri ise Kur’ân okumaktır.

Ona göre, Gece gündüz Allah’ı anmalı ki, kalbinde Allah aşkı meydana gelsin. Günah işleyen kimseler Allah zikrinden zevk almazlar. Bunların nasibi yoktur. Allah’ın nimetlerine şükretmeli ki, Allah da sana nimetlerini tamam versin. Sürekli Allah’a hamd etmeli, dilini haktan ayırmamalı ki, yoksulluktan kurtulabilesin. Gerçek erenler, ağızlarını Allah’ın zikrinden başka bir şey için açmazlar.

[RIGHT] Attâr (Pendname)[/RIGHT]


Tasavvufi

MollaCami.Com