Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Tasavvufi sözler

İnsanoğlu, şu üç şeyle sürekli olarak taâtı yaparsa, sorgusuz suâlsiz cennet'e gidebilir:Kalb, nefs ve dil.Ebul Hasen Harkaan'i (k.s.)

Şeyh Ebu said ebül hayr, tasavvufu şöyle tarif etmişdir:Şimdiye kadar evliyadan yediyüz zat tasavvufun tarifi hususunda çeşitli sözler söylemişlerdir .Bütün bu sözlerin özü şu noktada toplanır:Tasavvuf;Vakti;en değerli olan şeye sarfetmektir.İnsanın kıymeti;idrakinin zekasının, bu yolun büyüklerinin hakikatlerini anladığı kadardır.

Tasavvuf; ehemmi mühimme tercih etmektir.

"Kalbin selâmeti, Allah'dan başkasına yönelmemektedir. Kalbin ilacı ise oradan mâsivâ muhabbetini temizleyici olan cila ile, yani Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba cilasıyla cilalanmaktır."

[i]İmam-ı Rabbani Hz.[/i]

Zikir bir kazma gibidir ki,onunla gönülden yabancı duygu dikenleri temizlenir....Ubeydullah ahrar k.s.

''Seni sende olmayanla öven kimsenin,

seni sende olmayan şeyle kötülemesinden emin olamazsın.” (Hasan-i Basrî)


''Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır.'' (İmam Şafii)

Kardeşinin seni, senin gıyabında nasıl anmasını istiyorsan, sen de onu, onun gıyabında öyle an.” (Süfyân es-Sevrî)

[u][i][color=green][b]ÜÇ Şey İman'in Aslindandir

Hz. Enes´ten; Resûl-i Ekrem (asm) buyurdu ki:

- Üç şey vardır ki, imanın aslındandır:

1) Lâ ilahe illallâh diyene saldırmamak. İşlediği herhangi bir günahı sebebi ile, bu kimseyi tekfir etme. Herhangi bir ameli sebebi ile de İslâm´dan dışarı atma.

2) Cihad. Bu, ALLAH´ın beni Peygamber gönderdiği günden, Ümmetin Deccala karşı savaşacak en son ferdine kadar sürecektir. Onu, idarecilerin ne zalim olması, ne de âdil bulunması ortadan kaldırmayacaktır.

3) Kadere iman...

(Ebu Davud)

Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense köküne üç düğüm atar;
her düğümün bulunduğu yere, “Haydi uyu, gecen uzun ola!” (diyerek) vurur. Eğer o kimse uyanır ve Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür; abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür; namaz kılarsa bütün düğümler çözülür. Böylece, o insan gönül inşirahı içinde, canlı ve hoş bir halet-i ruhiye ile sabaha erer; aksi halde, kalbi kararmış, içi daralmış ve iyice uyuşuklaşmış bir halde sabahlar.


[Buhari, Teheccüd 12.]

"Hak yolu aramakla bulunmaz; fakat bulanlar ancak arayanlardır."
Cüneyd-i Bağdadi Hz.


Şeyh Ebu said ebül hayr, tasavvufu şöyle tarif etmişdir:Şimdiye kadar evliyadan yediyüz zat tasavvufun tarifi hususunda çeşitli sözler söylemişlerdir .Bütün bu sözlerin özü şu noktada toplanır:Tasavvuf;Vakti;en değerli olan şeye sarfetmektir.İnsanın kıymeti;idrakinin zekasının, bu yolun büyüklerinin hakikatlerini anladığı kadardır.

Dua edinde Allah rızası için,fakir aciz bu sırra ereyim....

Allah adamının üç vasfı vardır:
1-Toprak gibidir; iyi kimseye de, kötü kimseye de verir.
2-Bulut gibidir; herşeyi gölgelendirir.
3-Yağmur gibidir; sevdiğini de, sevmediğini de sular.

( Cüneyd-i Bağdadi)

Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.
Cüneyd-i Bağdadi...

Ebu Yahya el-Varrâk k.s. şöyle buyurur:

“Her kim nefsin istek ve arzularını yerine getirerek azalarını memnun ederse, kuşkusuz kalbinde nedamet ağacını dikmiş olur.”

(İmam Gazalî, İhya)


Tasavvufi

MollaCami.Com