Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Zilhicce ayı (Hutbe)


Ey şeref-i İman ile müşerref olan ehl-i İman,
Şu an içerisinde bulunduğumuz Zilka’de Ayı gibi, Pazartesi Gecesi –inşaAllah- idrak edeceğimiz Zilhicce ve ondan sonraki Muharrem Ayları, Allah’ın muhterem kıldığı Haram Aylar olmakla tazim ve hürmet gösterilmesi icab eden çok kıymetli zamanlardır. Zilhicce Ayı’nda ifa edilecek olan Hac ve Kurban İbadetleri de, fazilet ve sevabı, incelikleri, hikmetleri haftalarca anlatılsa bitirilemeyecek müstesna ibadetlerdir.
Rasülullah Efendimiz (s.a.v): “Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhiccenin ilk on günüdür ” buyurmuşlardır. (Terğib ve Terhib c.3 s.22)
Bu bakımdan, miladi yılbaşında hesaplarımızı çıkarıp, muhasebemizi yaptığımız gibi, hicri yılın son ayı olan bu ayda da manevi muhasebemizi yapmalıyız.

Zilhiccenin birinden onuna kadar “Leyâli-i Aşere” yani on mübarek gecedir. Bu sebeple mü’minlerin bu günleri uyanık olarak geçirmeye gayret etmeleri; Hac İbadeti nasib olmuş müslümanların buna şükredip, gidemeyenler için dua etmeleri icabetmektedir. Hacca gidemeyen müminlerin ise bugünlerde oruç tutmaları çok büyük fazilettir. Hiç olmazsa sekizinci ve dokuzuncu (Arefe) günlerinde oruçlu olmak lazımdır.

Fahr-i Kâinatımız (s.a.v.) bu günlerin faziletiyle ilgili olarak şöyle buyuruyorlar:
“Allah katında şu on günden daha büyük ve kendisinde yapılan ibadet daha sevimli olan hiç bir gün yoktur. O günlerde Sübhânellah, Elhamdülillâh ve Allâhü Ekber demeyi çoğaltın.” (Abd.b.Humeyd, Müsned, 1-257)

Cenab-ı Hakkın, Kur’ân-ı Kerîmin’de bu gecelerin esrârına yemin etmiş olması, sıradan bir şey olmayıp üzerinde düşünülecek bir meseledir. Önem verip ihyâ etmemiz, dikkatli ve uyanık olmamız icap eder. Kim bilir ne gibi sırlar var bu gecelerde? Çünkü bu on gecenin sonunda Kurban Bayramı geliyor.

Tarih boyunca Ülül Azim Peygamberler dahil olmak üzere Allah dostlarının bir çoklarının imtihana tâbi tutularak selâmete kavuştuğu şu günlerde, Hz. Allahın bizlere Habibinin iltimasıyla, Evliyâullahın hürmetine rahmetiyle muamele etmesi ve noksanlıklarımızın tamamlanması için istiğfâr, salevât-ı şerife ve diğer duâlara devamda büyük hayır vardır.

Aziz Müslümanlar,

Yaklaşmakta olan Kurban İbadeti için, hem kesmek hem de kesilmesini temin etmek cihetlerinden, icab eden hazırlıkların yapılması ve bu ibadetin ehemmiyetini bilen insanların, ulaşabildikleri her müslümana da bunu öğretmeye çalışmaları, onları kurban kesmeye teşvik etmeleri, icabında maddeten yardımcı olarak işin ehli insanlarla tanışmalarına vesile olmaları, İslamî Hizmetler’in mühim unsurlarındandır.
Kurbanlarını bizzat kendisi kesen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Bir hayra delalet eden onu yapan gibidir.”[Sünen-i Tirmizi]
Hayatı boyunca İslam Ahkamı’nın neşr ve tatbikine hizmet etmiş olan Ebu’l Fâruk Silistrevî Hz.leri (k.s.) de bir sene içerisinde ödeyebilecek kimselerin, borç bularak mutlaka kurban kesmelerini tavsiye ettikleri gibi, bu tavsiyesini, bir talebesine bizzat borç verip kurban kesmesini temin ederek tatbik de etmişler ve bizlere numune olmuşlardır. (Mollacami net // ücharfbeşnokta)


Hutbe ve Vaazlar

MollaCami.Com