Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


İyiliğe karşı yapılacak dua!
Ceza,karşılık demektir.İyiliğe iyi karşılık,kötülüğe kötü karşılık anlamındadır. “Cezâke’llâhü “ sözü dua veya beddua anlamında kullanılır. “Cezâke’llâhü “ sözünün sonuna hayır (iyilik) kelimesi eklenirse dua anlamında olduğu anlaşılır.

Sahabeden Üsâme İbn Zeyd (r.a.)’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Kendisine iyilik edilen kimse, o iyiliği yapana; cezâke’llâhü hayran (Allah, seni hayırla mükâfatlandırsın) derse, ona en iyi şekilde teşekkür ve dua etmiş olur.” (Tirmizî, Birr, 87)

Ey azîz ben dahi onun hakîkât-i ahvâline muttali idim
Kendi cezasına yetmiş "cezâke'llâhü hayran"
... Fuzûlî

ben gavurlardan iyilik goruyorum nasil dua etmeliyim... sadece Allah hidayet versin diyorum yeterli mi

Bir Müslüman yaşayan gayri Müslimden görmüş olduğu iyilik karşısında veyahut iyilik görmeden de “Allah sana hidayet versin” diye dua etmesinde mahzur yoktur. Peygamber efendimiz, kâfirlerin hidayete kavuşmaları için dua etmiştir.

Ebû Musa'dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
— Yahudiler, Peygamber (S.A.V.) kendilerine Yerhamukellah (ALLAH sana merhamet etsin), desin diye Peygamber (S.A.V.) yanında aksırırlardı.
— Peygamber (S.A.V.) de şöyle buyururdu:
— «â€” ALLAH size hidayet etsin ve halinizi düzeltsin.»[Edeb-ül Müfred]

Hadîs-i şerifin beyanına göre, yine kitap ehline rahmet dileme olmayıp, hidayete ermeleri ve hallerini düzeltmeleri için dua edilir, mal ve çocuklarının çoğalmasına, Ömürlerinin uzun olmasına dua edilir; fakat ALLAH’IN selâmeti, rahmeti ve bereketi onlar için istenmez. Cenaze namazı da ölü hakkında bir' dua ve ALLAH’ dan rahmet dileme manasını taşıdığından, Müslüman olmayanların cenaze namazları kılınmaz. Bu ayet-i kerime ile sabittir; zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

«â€” (Ey Resulüm), imansızlardan ölen hiç kimse üzerine asla namaz kılma; kabri başında da (gömülürken veya ziyaret için) durma. Çünkü onlar, ALLAH'ı ve Resulünü tanımayıp inkâr ettiler ve kâfir olarak can verdiler.» (Tevbe Sûresi, Âyet: 84)

âyet-i kerîmede buyurulduğu gibi, onların inkâr ve küfürlerine karşılık olarak amellerine uygun düşen ceza, haklarında rahmet dilemeyiştir. Ancak ev veya iş yerlerinde taziye için kalanlarına baş sağlığı dilenir, ömrünüz uzun olsun, denir. Fakat Merasimlerine iştirak edilmez" .»[Edeb-ül Müfred]

tessekur ederim aciklama icin....allah rasi olsun...


Dualar

MollaCami.Com