Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Âdemoğlu bozulursa!
- Âdemoğlu üç fırkadır:
1- Ümerâ, (Âmirler)
2- Ulemâ, (Âlimler)
3- Fukarâ...(Fakirler)

Âmirler fena olursa, halkın yaşayış ve kazancı da fena olur.
Âlimler bozuk olduğunda, şeriate gayret ve itaat da bozuk olur.
Fakirler bozuk olduğu zaman, bütün insanların huyları da bozuk olur.

Âmirlerin bozukluğu zulümle,
âlimlerin bozukluğu tamâ ile,
fakirlerin bozukluğu riya iledir.

[RIGHT]Ebu Abdullah Es-Salim (k.s.)[/RIGHT]

Cenab-ı Hak Razı olsun kardeşim..

Allah'ım! Ümmet-i Muhammed-i Hakta sebat edenlerden eyle!

Bizi hakikatten ve doğruluktan ayırma! Amiinn..


Tasavvufi

MollaCami.Com