Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


işletme bölümü hakkında

GENEL BİLGİ

İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim yılından itibaren Fakültenin Muhasebe-Finansman, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon bölümleri, diğer üniversitelerdeki benzer fakültelere eşdeğerlik sağlamak üzere birleştirilerek tek bir bölüm haline getirilmiş, adı geçen bölümlerdeki mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla İşletme Bölümü olarak yeniden yapılandırılmıştır. İşletme Fakültesi, uzaktan öğretim yapan bir fakülte olarak yüksek öğretimin kitleselleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunarak, sadece üniversite çağındaki gençlerimize değil; daha önce yükseköğrenim görme fırsatı bulamamış olanlara, bir işte çalışıp da örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere de olanak yaratmaktadır.

Fakülte, bu derslerin yürütülmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın ötesinde, internet, bilgisayar destekli eğitim, telekonferans gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak öğrencilerin de bu teknolojilere uyumunu sağlamak ve teknolojik etkileşim yaratmak çabası içindedir. Ayrıca uygun bulunan bölgelerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri (yüz yüze eğitim) de verilmektedir.

İşletme Fakültesi, kitaplarını en yetkin yazarlardan yararlanarak, her dönem en güncel bilgilerle dünya ölçeğinde yenilemekte ve uluslararası güncel bilgiyi alan ve bu ülkenin koşullarıyla bağdaştırabilen öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır
PROGRAMIN AMAÇLARI

İşletme bölümünün amacı, işletmeciliğe ilişkin genel bir bakışaçısı ile finansman, muhasebe, üretim, pazarlama ve yönetim gibitemel işletme fonksiyonlarını ayrıntılı bir biçimde işlemek veöğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

ÖSYM'nin yaptığı sınavda herhangi bir puan türünde 160 ve üzeripuan alan kişiler bu programa yerleştirilebilmektedirler. Programınkontenjanı sınırsızdır. Daha önce örgün bir yükseköğretimkurumundan mezun olanlar veya okuyanlar ÖSYM sınavınagirmeden İkinci Üniversite uygulaması kapsamında; daha öncebu programdan veya örgün lisans programlarından önlisansdiploması alarak ayrılmış olanlar, Lisans Tamamlama uygulamasıkapsamında ve daha önce farklı bir alanda önlisans diplomasınasahip olanlar, Dikey Geçiş uygulaması kapsamında bu programabaşvurabilirler. Kayıtlar hakkında bilgi almak içinhttp://aofkayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediniz

MEZUNİYET SONRASI

Programdan mezun olan öğrenciler, "İşletme Lisans Diploması"alırlar. Mezunlar, aynı ya da farklı alanlarda yüksek lisans vedoktora yapma olanağına sahiptirler.


ÜNVAN


Programı bitiren öğrencilere "İşletmeci" unvanı verilir

AKADEMİK TAKVİM

ARA SINAV:5-6 nisan 2008
YILSONU SINAVI:31mayıs-1 haziran 2008
BÜTÜNLEME SINAVI:6-7 eylül 2008TELEVİZYON EĞİTİM PROGRAMLARI

Televizyon Eğitim ProgramlarıDerslere ait radyo ve televizyon programları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) tarafından Aralık ayı içerisindeyayınlanmaya başlamakta, Haziran ayına kadar sürmektedir. TRT-4 Ders Yayın Tarih ve Saatlerine http://tvyayin.aof.edu.tr adresinden erişilebilir.


işletme

MollaCami.Com