Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


gönül şebnemlerinden...

-Günahkâra olan müsamahayı günâha taşımamalı; günâha olan nefreti de günahkâra sıçratmamalıdır.


-Eğitim, bili aktarımından ziyade, hâl ve karakter aşılamaktır.Zirâ insanlık, şahsiyet, karakter ve vakara meftundur.

-Sakın seni sıkıntı ve darlığa düşme ihtimaliyle korkutulup iyilikten vazgeçirmek isteyen cimriyi, büyük işlere karşı azmini gevşetecek korkağı ve zulme saparak sana ihtirası iyi gösterecek hırs sahibini istişare meclisine sokma!

-Tefekkür ve imâl-i fikirden mahrum, disket tipi insan yetiştirmek boş bir yorgunluk ve hüsrandan ibarettir.

-Hitaplarda nezaket, bürûdeti (soğukluğu) kaldırır.

-Liyakat azalınca emanet alınır.

-İnsanın davranışları -kalp grafiği gibi- onun iç dünyasını yansıtır.

-Uzaktan kumanda ile hizmet ifa edilmez.İşin başındakiler daima fedakar ve önde olmak mecburiyetindeler.

-Yüz yarım adam bir tam adam etmez.

-Hizmette bulunanlar öfkelenmeyi unutmamlılar.Zirâ öfke; ekseriyya bir acizlik, liyakatsizlik ve zayıfı hor görüp ezme temayülüdür.

-Kafa ile kalp müşterek çalışmalıdır.

-Ya Rabbi diyen duygulu bir kalp ile hak çiğnenmez, bir gönle diken batırılmaz.Bismillah diyerek gıybete başlanır mı hiç?!

-Şiddete düşman olmak, rahmet ve şefkate hayran olmak rûhi asalet icabıdır.

-Ârif bir gönülde ibadetler, hayırlar ve hizmetler bir yorgunluk değil, lezzet vesilesi haline gelmiştir.

-İlahi yardım kalbin seviyesine bağlıdır.

-Güneş için ısıtmamak nasıl imkansız ise, yüksek ruhlar için de insanlara acımamak, onlara hizmetten kaçınmak ızdırap ve çileler karşısında duygusuz kalmak öyle imkansızdır.

-Hizmette bulunanlar sanki mayın tarlasında yürüyormuş gibi bir hassasiyetle, muamalelerinde nezakete dikkat etmek mecburiyetindedirler.

-İdareci ve eğitimcilerin kalbi bakımdan kendilerini iyi yetiştirmeleri zaruridir.Kalpler manen dolu olmalıdır;zira boş bardakla ikram olmaz.

Cenab-ı Hak hizmetlerimizi hezimet olmaktan korusun.amin...
OSMAN NURİ TOPBAŞ.

ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM.

:)RABBIM okuyan gozlerınızden razı olsun...


Güzel Sözler

MollaCami.Com