Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Namazın sonunda okunacak dua


Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri:

"-Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta'lîm buyur, dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Şöyle duâ et:

Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım(Kazanılan şey) olmayarak mahza(Ancak) fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur."
(Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16)


Dualar

MollaCami.Com