Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Tuz Gölü'nde 38 yeni tür

Dünya’da sadece Tuz Gölü çevresinde yetiştiği belirtilen ’’tuzcul ve kuraklığa dayanıklı endemik bitkiler’’ bilim adamlarınca izlemeye alındı.
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu’nca başlatılan ’’Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür İzleme Projesi" kapsamında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesindeki tür ve habitatların sınıflandırılmasının, tür ve habitatlara karşı tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konulması amaçlanıyor.

Tuz Gölü Havzası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından önemli bir gen merkezi olduğunu dile getiren uzmanlar, dünyanın başka bölgelerinde görülmeyen tuzcul ve kuraklığa dayanıklı 38 adet endemik bitki türü tespit ettiklerini ve bu türlerin, hızla çoraklaşan dünyamızda paha biçilmez bir genetik kaynak olduğunu ifade ediyor.

Buğdayın Çoraklaşmaya Dayanıklı Tek Türü Tuz Gölü’nde

Gelecekte tuza dayanıklı ırkların ıslah edilerek açlığa çözüm olacağını vurgulayan uzmanlar, buğdayın çoraklaşmaya dayanıklı tek türü olan ’Elymus Cappadocicus’un’, dünyada sadece Tuz Gölü çevresinde yetiştiğini belirtiyor.

Uzmanlar, bu tür bitkilerin ata forumlarının çorak alanlarda tekrar tarım yapılmasına imkan sağlayacağını ve bu bitkilerin genlerinin sebze ve meyvelere aktarılabileceğini belirtiyor.

Tuzcul ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin Tuz Gölü’nün güneyinde toplandığını ifade eden uzmanlar, projeyle kuraklığın, yeraltı sularının bilinçsizce kullanımının, havzadaki aşırı otlatmanın ve yangınların habitat üzerindeki etkisini de araştırıyor.


Bilim ve Teknoloji

MollaCami.Com