Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Esma-üL HüsnaYa Rabbi
Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler
Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır.
Esma'ül hüsnana şahit yaz beni...

Allah!
Sensin Allah, sanadır kulluğum..
Sendedir çarem
Seninledir varlığım
Seni arar ruhum
Seni anar kalbim
Başkasına değil sana muhtacım
Başkasını değil seni çağırırım
Başkası yaratılmıştır sen yaratansın
Başkası devamsızdır
Sen daimsin ve daim eyleyensin
Başkaları muhtaçtır
Sen ihtiyaçsızsın ve ihtiyaçları görensin
Başka ilah yok sen Allah'sın
Sen ki eşi benzeri olmayansın
Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin
Cemaline çevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimi

Ya Rahman!
Sen öyle rahmet edersin ki
Rahmetinin bir cilvesi cennetim olur
Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur
Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur
Şu çorak gönlüme merhametini indir
Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir

Ya Rahim
Öylesine Rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin
Aklıma vahyinle tenezzül edersin
Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin
İstenmediğinde de lütfedersin
Öylesine rahimsin ki hak edene hepten veririsin
Hak etmeyene bile çok bahşedersin
Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin
Ahireti ondan daha güzel eylersin

Ya rabbi
Korkudan emin eyle beni
Hüzünden azad eyle kalbimi
Ateşten uzak eyle beni
Hicrana düşürme kalbimi
Rahmetinin rahmine al beni
Merhametinin kucağına al kalbimi

Ya Melik
Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm Senin
Gökler yarılırken sahibim Sensin
Yıldızlar dağılırken sahibim Sensin
Varlığım bana ait değil
Varım yoğum Senin.
Elimde olanlar benim değil
Sahiplendiklerimde Senin
Yokluğa düşürme beni
An Senin
Darlık verme kalbime, mekân Senin

Ya Guddus
Sensin duggus, gudsiyet Sendendir
Bundan öte laf olmaz
Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz
Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz
Kanımı her nefeste temizlediğin gibi
Nefsimi arındırıp pak eyle
Temizlenenlere muhabbet edersin
Gönlümü muhabbetinle temizle

Ya Selam
Sensin selam, sendendir selam
Emrini dinler ateş ki
İbrahim (a.s) için serin ve selametli olur
İbrahim (a.s) gibi dostluğuna kabul eyle beni
İbrahim (a.s) gibi ateşi gün eyle tenime
Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda
Selamını şebnem gibi dokundur kalbime

Ya Mu'min
Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur
Sen kalplere itminan vermesen
Kim inandığından emin olur
Sen inandırmazsan kim mümin kalır
Hevamın tuzağına düşürme beni
Nefsimin eline bırakma beni
Öyle mümin eyle ki beni
Pişmanlıklarım beni sana döndürsün

Ya Muheymin
Sensin gariplerin sığınağı
Sensin kimsesizlerin dayanağı
Sensin hakkı himaye eden
Sensin aklımı aldanışlardan kollayan
Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran
Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin
Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin.
Sen ki benim en küçük en önemsiz en gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin
Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni
Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni

Ya Aziz
İzzet senindir, Sendendir izzet
Sen dilersen kimse zillete düşmez
Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz
Kalbim yalnız Sana kanar
Yakınlığınla aziz eyle kalbimi
Ruhum yalnız Seni arar
Huzurunla aziz eyle ruhumu
Halim yalnız Sana aşikâr
Başkalarının yanında rezil etme beni

Ya Cebbar
Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin
Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin
Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin
Bir sineği vasıta eyle de nemrutlardan kurtar beni
Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni
Ebabilleri gönderde ebrehelerin fillerinden koru kalbimi
Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme
Aklımın beni saptırmasına geçit verme
Hep itaat üzere sabit kıl beni

Ya Mutekebbir
Ben acizim, Sen kadirsin
Ben fakirim, Sen rahimsin
Ben ölüyüm, Sen hayysın
Ben çaresizim, Sen Ahadsin
Ben muhtacım, Sen Sametsin
Ben sağırım, işiten Sensin
Ben körüm, gören Sensin
Ben dilsizim, konuşan Sensin
Ben yaratılıyorum, yaratan Sensin
Ben yokum, var eden Sensin
Ben hiçim ama emellerim büyüktür
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
Ben isterim çünkü sen büyüksün
Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi..

Ya Hâlık
Sen "ol" deyince her şey oluverir
"Ol" de! olayım, yarattıklarının arasında kalayım
Halk ettiğin gibi ahlaklanayım
Sen yarattın diye güzel olayım
Hep en güzel kıvamda kalayım

Ya Barî
Ruhum Senin elinde
Bedenim Sana emanettir
Yoklukta bırakma beni
Karanlıkta bırakma beni
Çirkinliğe daldırma beni
Güzel eyle her halimi

Ya Musavvir
Yokluğa varlık suretini giydiren Sensin
Hiçliğe varlık boyasını çalan Sen
Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir
Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin
Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi

Ya Ğaffar
Gizli pişmanlıklarımı bilen Sensin
Gözyaşlarıma değer veren Sensin
Bilirim rahmet denizi bulandıramaz cümle günahlar
Rahmetinle arındır bağışla beni

Ya Kahhar
Sen öyle kahharsın ki
Kahrında lütfün çok
Kahrında acelen yok
Sen öyle kahharsın ki
Kahrında adalet var
Kahrına sınır yok
Düşmanımız çok
Aczimiz nihayetsizdir
Kahrınla helak eyle zalimleri

Ya Vahhab
Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin
Nankörlerin bile rızkını kesmez
İnkâr edenlere bile nefes veririsin
Varlığım Senin lütfündür, Senin ihsanındadır
Aciz varlığıma lütfünü ihsanını daim eyle

Ya Rezzak
Hazinede yok! yoktur
"Ol" dersin her şey olur
Yarattığın her canlının rızkı Senin katında saklıdır
Vahyin mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır
Ya Rabbi, Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir
Senin fakirin eyle beni...
Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir
Sofranda ağırla beni

Ya Fettah
Damla kadarda olsa sevabım lütfeyle de cennetini aç bana
Şaşkında olsa aklım kerem eyle de... Sana gelen yolları aç bana

Ya Alim
Senin için bilmenin başı yoktur, ben ancak sonradan bilirim
Senin bilmediğin bir an yoktur, ben ancak bazen bilirim
Sen, açık edip söylediğimi de bilirsin
Sen, susup kendime sakladığımı da bilirsin
Unutup kedimden sakladığımı da bilirsin
Kendi kuyularıma aklımın iplerimi salarım
Kendime aklım ermez.
Sen beni benden çok bilensin
Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım
Kendime kendim yetmez,
Sen bana benden çok sırdaşsın
Bildiğimi bilenlerden eyle beni
Bilmediğimi bilenlerden eyle beni
Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni

Ya Kabıt Ya Basıt
Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni
Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni
Takdir senindir
Ya rabbi, Sen ki imkânsızı mümkün kılarsın
Darda koyma beni
Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni
Sen ki asılları yanında tutarsın
Gölgede bırakma beni

Ya Hafit
Öyle hafitsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni
Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni
Gururdan azat eyle nefisimi, zillete düşürme kalbimi

Ya Rafi
Secdelerimle sultan eyle beni
Kulluğumla şereflendir beni
Katında rütbelendir beni
İyiler arasında an beni
Yükseklere al beni

Ya Muiz
İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır
Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana
İzzetine ayine et fakiri

Ya Muzil
Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir
Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir
Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir
Cevapsız bırakma beni

Ya Semi
Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet
Feryadım duyulur aşikâre dile dökmeye ne hacet
Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet
Dil avare dudak biçare harelenmeye ne hacet

Ya Basir
Körüm körlüğüme bile,
Körüm gördüğüme bile
Körüm gösterdiklerine bile
Vaat ettiğin cennetine bile körüm
Senin görmenle görür cümle gözler
Aç gözlerimi...


Münib Engin Noyan

Ya rabbi
Korkudan emin eyle beni
Hüzünden azad eyle kalbimi
Ateşten uzak eyle beni
Hicrana düşürme kalbimi
Rahmetinin rahmine al beni
Merhametinin kucağına al kalbimi Amin...
Rahman razı ola...

Amin,senden de...

Allah razı olsun kardeşlik

Ya Muzil
Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir
Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir
Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir
Cevapsız bırakma beni


Teşekkürler.


Tasavvufi

MollaCami.Com