Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Aşure günü okunacak dualar

[center]Aşure günü okunacak dualar (10 Muharrem'de)

[b][i]
[img width=600 height=300]http://i39.tinypic.com/23nnfm.jpg[/img]

Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.


[color=#FF1D00]Yetmiş defa:

[img width=500 height=50]http://i43.tinypic.com/15xsvfs.jpg[/img]

sonra
[img width=600 height=450]http://i45.tinypic.com/120to2e.jpg[/img]


Mahmud Sami Ramazanoğlu
Dualar ve Zikirler (Sayfa116-117)

[i]

Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâle bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecmaîne.[
/i]


[center]Aşure günü okunacak dualar (10 Muharrem'de)

[i]
[img width=600 height=300]http://i39.tinypic.com/23nnfm.jpg[/img]

Her kim Muharrem ayının birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretleri'nin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.


[color=#FF1D00]Yetmiş defa:

[img width=500 height=50]http://i43.tinypic.com/15xsvfs.jpg[/img]

sonra
[img width=600 height=450]http://i45.tinypic.com/120to2e.jpg[/img]


Mahmud Sami Ramazanoğlu
Dualar ve Zikirler (Sayfa116-117)

[b]bizlere de dua edin olur mu!


Dualar

MollaCami.Com