Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Dua ve zikir

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd alemlerin Rabbi Allah'a salat ve selam peygamberlerin sonuncusu Muhammed (SAV)'e,al ve ashabına olsun.
Kainatta her mevcut Allah'ı (c.c)zikreder,anar;her bir mevcut,varlığını tam bir teslimiyet ve binbir lisan ile ilan eder Zişuur,zayıf ve aciz yaratılmışlar.O'na dayanmakla varlıkların mahiyetini anlarlar.Nasılki bir ceset ruha dayanır,ayakta durur,hayatlanır;lafız manaya bakar,ona göre nurlanır;suret hakikate istinad eder,ondan kıymet alır.İnsanlarında yaptıkları dua ve zikirler dahi manaya ve ihlasa bakar ,ona göre nurlanırlar ve etki bırakırlar.Zikir ve dua edildiği zaman kainatta binbir esma-i ilahiye düşünülüp,kainattaki ilahi nakışlar anlaşılacak şekilde vecibeler/ vazifeler yerine getirilirse tesiri çok ehemniyetli ve güçlü olur.Bundan dolayı zikir ve dua edildiği zaman vakit,afaki ve enfüsi alemimizde tecelli eden hüsnü ve cemali ilme'l- yakin ayne'l yakin ve hakke'l-yakin şekilde hissederek,o hüsnün ve cemalin kaynağını tefekkür edip idrak etmemiz gerekmektedir.İşte burada insanın asli görevlerinden biri olan,sürekli yaratıcısını anması ,tefekkür etmesi,esbap perdesi arkasındaki sırları anlaması ve daima müşaade ettiği azim hadislere olması gereken en uygun manayı vermesi açısında dilin kalple beraber sürekli olarak Allah'ı anması gerekmektedir.Bundan dolayıdır ki,efendimiz bir hadisinde sahabeye farzlardan sonra yapabileceği en güzel ibadetin"Dilin,sürekli Allah'ı anmakla ıslak kalsın"ifadesini söylerken bu manaya vurgu yapmış olsa gerek.Allah (c.c)yapacağımız dua ve zikirlerimizde ihlası/samimiyeti te'sis edip ve onu muhafaza etmeyi hepimize nasip eylesin
( Hasan el-Benna'nın dua ve zikirler kitabından alınmıştır.)

allah razı olsun kardeşim.
Allah (c.c)yapacağımız dua ve zikirlerimizde ihlası/samimiyeti ve onu muhafaza etmeyi hepimize nasip eylesin
amin aminnnnn.


allah razı olsun kardeşim.
Allah (c.c)yapacağımız dua ve zikirlerimizde ihlası/samimiyeti ve onu muhafaza etmeyi hepimize nasip eylesin
amin aminnnnn.


Dualar

MollaCami.Com