Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Ilmi Kelama ait sualler ve cevaplar

Soru 1 : Ilmi Kelamin tarifi, mevzuu ve gayesi nedir? Vazii kimdir?

Cevap 1:
وهوعلم ىبحث فىه عن ذات تعالى و صفاته و احوال الممكنات من المبداء والله المعاد على قانون الاسلام

Manasi: Cenabi Hakkin zat ve sifatindan, mebde´ ve mead (baslangic ve son) itibariyla kainatin ahvalinden islam kanunu üzerine bahseden bir ilimdir

Mevzuu: Zati ilahi ve sifati ilahidir.

Gayesi:
وهو ترقى من حضىض التقلىد الى ذ روة الىقىن و ارشاد المسترشدىن والزام المعاندىن و حفظ عقاءد المسلمىن عن شبه المبطلىن. وغاىة غاىته الفوز بسعادة الدارىن

Manasi: Taklid derekesinden yakin zirvesine cikmak, irsad talep edenleri irsad etmek, müptillerin süphelerinden müslümanlarin itikadlarini muhafaza etmek ve inad edenleri ilzam (delil getirerek susturmak) etmektir. Nihai gayesi, dünya ve ahiret seadetine nail olmaktir.

Vazii: Ebul Hasenil Es'ari hazretleridir.

Soru 2: Ahkami seriyye kac kisimdir ve kendilerinde asil olan nelerdir?

Cevap 2: Itikadì ve amelì olmak üzere iki kisimdir. Itikadda asil olan kisb ve marifetullahdir. Burada taklit makbul olmayip haramdir. Amelde asil olan ilm ve ictihaddir. Burada taklit vacip olup müctehid olmayanin müctehidi taklid etmesi lazimdir. Ancak, müctehidi mutlak olan bir kimsenin yine müctehidi mutlak olan bir kimseyi taklidi caiz degildir.
Soru 3: Ilmi kelam serefli ve meshur bir ilim oldugu halde nicin sahabei kiram ve eváili tabiin (tabiinin ilkleri) zamaninda tedvin ve takririne ihtiyac duyulmamistir?

Cevap 3: Sahabe ve evaili tabiin zamaninda ilmi kelamin tedvin ve takririne ihtiyac duyulmamasinin sebepleri sunlardir:
1. Resulullah efendimizin sohbetleri bereketi ile onlarin itikatlari temiz idi.
2. Zamanlari Resulullah efendimizin zamanina yakin idi.
3. Vakia (olaylar) ve ihtilaflar az idi.
4. Kendilerine itimat edilen kimselere müracaat etmek mumkin idi.

Soru 4: Bu ilme ilmi kelam denilmesinin sebeplerinden bazilarini sayarmisiniz?

Cevap 4: Bu ilme ilmi kelam denilmesinin sebeplerinden bazilari sunlardir:
1. Sifati ilahiden olan kelam meselesi kendisinde nizá ve cidal cok oldugundan bahislerin en meshuru oldugu icin
2. Ilmi kelam, hasimlari susturmakta ve ser'i meseleleri incelemekte kelam (konusma) kudreti verdigi icin
3. Ilmi kelamda niza ve muhalefet cok olmasi sebebiyle muhalifleri susturmak icin kelama yani konusmaya ihtiyac hasil oldugu icin,
4. Delilleri kuvvetli oldugundan sanki kelam bu oldu da digerleri kelamdan kabul edilmedikleri icin

Soru 5: Kibári firaki islamiyeyyi (islami firkalarinin büyüklerini) yaziniz ve Ehli sünnet vel cemaata nicin bu isim verilmistir beyan ediniz?

Cevap 5: Kibari firaki islamiyye sekiz kisimdir:
1. Ehli sünnet vel cemaat
2. Mu'tezile
3. Sía
4. Havaric
5. Mürcie
6. Neccariye
7. Cebriye
8. Müsebbihe

Ehli hakka, Resulullah Efendimizin sünneti ile varid olan itikat esaslarini isbat ile mesgul olduklari icin ve sahabei kiramin itikatlarini ispat ettikleri icin Ehli sünnet vel cemaat denmistir.

paylaşımın için tşk ederim kardeşim eline emegine saglık

Soru 6: Ilmi Kelamin diger ilimlerden serefli olmasinin sebeplerinden bazilari nelerdir?

Cevap 6: Sebeplerden bazilari sunlardir:
1. Ilmi Kelam, dini ilimlerin basi ve ahkami ser'iyyenin esasi oldugu icin,
2. Ilmi Kelamin malumati akaidi diniyye oldugu icin,
3. Gayesi saadeti diniyye ve dunyeviyyeyi elde etmek oldugu icin,
4. Burhanlarin ekserisi edille-i semiyye ille mueyyed kat'i deliller oldugu icin.Soru 7: Ilmi Kelam ilimlerin en sereflisi oldugu halde nicin selef-i salihinden bazilari bu ilim ile istigalden men etmislerdir?

Cevap 7: Selef-i salihin bu ilim ile istigalden men etmislerdir. Onlarin bazilarindan naklolunan Ilmi Kelamdan men' ve ta'n hadisesi; dinde mutassip olanlar, yani tahsilden aciz olanlar, muslumanlarin inanclarini ifsad etmeyi kast edenler ve felsefecilerin ihtiyac duyulmayan zor ve gamiz (kapali) meselelerine dalanlar icindir. Yoksa, mesruatin esasi ve vacibatin asli olan Ilmi Kelamdan men etmeleri nasil tasavvur olunabilir?


Soru 8: Bu ilmin mevzuu zati ilahi ve sifati ilahi oldugu halde nicin musannif esyanin hakikatindan baslamistir?

cevap 8: Musannif hazretleri hakaiki esyayi isbat etmekle, muhtelif olan hakaiki esyanin bir halika muhtac oldugunu burhani inni ile, yani eserden muessere gitmek suretiyle Cenabu Hakkin varligini ve birligini isbat etmeyi murad ettigi icin "Kale ehlul-hakki hakaik-ul esyai sabitetun" diye baslamistir.

Allah razı olsun.


Metinler

MollaCami.Com