Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


TEVBE ISTIGFA-hutbe

Muhterem Mu`minler!
Bu haftaki hutbemiz TEVBE ISTIGFARIN EHEMMIYETI hakkinda olacaktir.Tevbe, bir gunah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Hadis-i şerifte soyle buyruluyor: Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır..
Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. Cenâb-ı Hak Kur`an-i Kerim`de soyle buyuruyor:“Ey îmân edenler, Allâhü Teâlâ’ya öyle tevbe edin ki nasûh bir tevbe olsun. (Sûre-i Tahrîm,8)Nasuh tevbeyi Peygamber Efendimiz soyle tarif ediyor: Tevbe-i nasuh, günahkârın işlediği günahtan pişman olması, Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir.
Muhterem Mu`minler!
Insanin gunahi ne kadar cok olursa olsun Cenab-i Hakk`tan umidini kesmemelidir.Zira umitsizlik de ayrica bir gunahtir.Mevlamiz Kur`an-i Kerim`de soyle buyuruyor:Biri günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, Allahü teâlâya istiğfar ederse, Allahü teâlâyı çok merhametli ve af ve mağfiret edici bulur.(Nisa 110). Peygamber Efendimiz de soyle buyuruyor:Günahınız çok olup göklere ulaşsa, tevbe edince, Allahü teâlâ tevbenizi kabul eder.(İbni Mace).Diger bir hadis-i serifte de tevbenin guzelligi Peygamber Efendimiz tarafindan soyle ifade ediliyor: Allahü teâlâ, tevbe edenin günahlarını, yazıcı meleklerine unutturduğu gibi, kulun kendi uzuvlarına ve dünyada bunu bilenlere de, unutturur. O kimse, Allahü teâlâya kavuşunca, artık günahı sebebiyle aleyhine şahitlik edecek kimse kalmaz.Yine Efendimiz (s.a.s.) soyle buyuruyor:Günah kalbde bir iz bırakır, tevbe ve istiğfar edilince, o leke kaybolur, kalb cilalanır. (Tirmizi)
Muhterem Mu`minler!
Günâh işleyen kişi hemen işlediği günâhın akâbinde pişman olup tevbe etmeli; yapmış olduğu günâhı yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Şâyet hemen tevbe edemezse, günâhın akabinde onu yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Zîrâ; kalp, dil ve diğer âzâlar ile yapılan kötülükleri, yine bunlarla yapılan iyilikler mahveder. Mevlamiz Kur`an-I Kerim`de soyle buyuruyor:"Muhakkak hasenat (iyi ameller ibadetler) seyyiati (kotulukleri,gunahlari) giderir".(Hud Suresi).Kötülüğü ne ile yapmışsa iyiliği de onunla ve hattâ iyiliği bütün âzâları ile yapmalıdır.Resûlullah Efendimi(s.a.v.) “Bir günâh işlediğin vakit, hemen arkasından bir sevâb ve iyilik yap ki, ona keffaret olsun. Gizli günâha gizli iyilik, aşikâre günâha da âşikâre iyilik yap.” buyurmuştur.
Hutbemize bir hadis-I serifle nihayet verelim.Peygamber Efendimiz soyle buyuruyor:"İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır".


Hutbe ve Vaazlar

MollaCami.Com