Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


(AVAMIL)

avamil ile alakali sorulariniz buraya insaallah.

musannifi imami birgüvi hazretrleri olup genis bilgi imam ile alakali böl+mde zikir edilmistir.

değerli kardeşim
avamil hakkında bilgi verir msiniz?
Allah razi olsun
hayırlı günler

avamil 3 babdır.
1. bab amil
2. bab mamul
3. bab irab hakkındaır.
1. bab;amil
AMİL 60dır.ve amil iki kısımdır.
amili lafzı amili manevi.
amili lafzı de iki kısımdır.amili semai amili kıyasi.
amili semai 49tane ve beş babdır.
1. bab:harfi cerlerdir.20 adettir.
2. bab:ismini nasb haberini raf' eden harflerdir.8 adettir.
3.bab :ismini raf' haberini nasb eden harflerdir.2 tanedir.
4. bab : fi’li muzariyi nasb eden harflerdir.4 tanedir.
5. bab : fi’li muzariyi cezm eden harflerdir.15 tanedir.
Amili kıyası ise 9 dur:
-mutlak fiil
-ismi fail
-ismi meful
-sıfatı müşebbehe
-ismi tafdıl
-masdar
-ismi muzaaf
-ismi mübhemüttam
-mana fiil
Amili manevi 2 adettir.
-mübteda haberi raf eden
-fiili muzariyi raf eden

MAMÜL 30 dur ve iki kısımdır.
Mamülün bil-esale ve mamülün bittebeıyye
Mamulun bil-esale 4dür
-mamulu merfu : 9 adettir.
-mamulu mensub : 13 adettir.
-mamulu mecrur : 2 adettir.
-mamulu meczüm : 1 adettir.
Mamulun bittebeıyye : 5 adettir.( sıfat,bedel,atıf,tekid,atfubeyan)

İ’RAB 10 adettir.
Mamulun nev’ıleri ise 9 dur.
Hareke-i mahza :İki kısımdır.ya tam olur ya nagıs olur.
Hurufu mahza :İki kısımdır.ya tam olur ya nagıs olur.
Hareke-i meal hazf :Sadece tam olur.
Hurufu meal hazf :Sadece nagıs olur.

teşekkürler kardeşim taksimat için :)

sağol kardeşim

rubbe haşaa halee adee...niçin müteaallak almaz?sebebini bilen varmı?

İsmi işaret oldukları için olabilirmi

ismi işaret değillerde bunlarda fiil manası var tekrar bi mutaallağa muhtaç değiller...

Sıfatı müşebbehe ile ismi fail arasında ne fark vardır...

İsmi fail, hem lazım,hem müteaddi fiil olur.Sıfatı müşebbehe yalnız lazım fiil olur.
İsmi fail,hudüs ve teceddüt ifade eder.Sıfatı müşebbehe sübut ve istimrar ifade eder.
İsmi failin sigası kıyası, sıfatı müşebbehenin semavidir.
Bu sorunun cevabı bu.Ama bunun avamille ne alakası var.

umumu gaide onun için

Cem ı müennes salimin ırabı

Cemi müennes salimin haleti rafı zamme,haleti nasbı ve haleti ceri kesra iledir ;)

Mugrebin taksimatı?

Muğreb icmalen 4 dür.Bunlar;
1)Harekeyi mahsa 2)Hurufu mahsa 3)Harekeyi meal hazif 4)Hurufu meal haziftir.

İcmalen 9 dur.Bunlarda;
1)müfret munsarıf,cemi mükesser munsarıf 2)Gayrı munsarıf 3)Cemi müennes salim 4)Esmayı sitteyi mu'telle 5)Cemİ müzekker salim ,ulü ışrune ve ehavatı 6)Tesniye isnani zamire muzaf olduğu halde kilaa 7)Ahiri sahih harf olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiili muzari 8)Ahiri illet harfi olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiili muzari 9)Ahirine tesniye nununun gayrı zamir bitişmeyen fiili muzaridir.

İğrabın taksimatı?

Hareke harf ve hazif
Hareke üçtür: Fetha, zamme, kesre.
Harf dörttür: Vav, ye, elif, nun.
Hazif üçtür: Harekenin hazfi, ahirinin hazfi, nûnun hazfi.

Bu on iğrab dokuz yerde bulunur.Tabi kendi aralarında nagıs var tam var
1. Müfred munsarıf ve cemi mükesser munsarıf: Halet-i raf’ı zamme, nasbı fetha, cerri de kesre iledir.
2. Gayr-i munsarıf: Halet-i raf’ı zamme, nasbı ve cerri fetha iledir.
3. Cemi müennes salim: Halet-i raf’ı zamme, nasbı ve cerri kesre iledir.
4. Tesniye, isnâni ve zamire muzâf olan kilâ kelimesi: Halet-i raf’ı elif, nasbı ve cerri yâ iledir.
5. Cemi müzekker salim, ülû, ışrûne ve kardeşleri: Halet-i raf’ı vav, nasbı ve cerri yâ iledir.
6. Mütekellim ya’sının gayrisine muzâf olan esmâ-i sitte-i mûtelle:Raf’ı vav, nasbı elif, cerri ya iledir.
7. Ahiri sahih olup zamir bitişmeyen müzari: Raf’ı zamme, nasbı fetha, cezmi harekenin hazfiyledir.
8. Ahiri harfi illet olup, zamir bitişmeyen müzari: Raf’ı zamme, nasbı fetha, cezmi ahirinin hazfiyledir.
9. Ahirine cemi müennes nununun dışında zamir bitişen müzari: Raf’ı nûn, nasbı cezmi nunun hazfiyledir.

Harfi cerler nelerdir

Be,min,ila,an,ala,lam,fi,kef,hatta,rubbe,vavü kasem,téü kasem,haşaa,müz,münzü,halaa,adé,levla,keyme,lealle dir.
Mamülü mensubun taksimatı?


Avamil

MollaCami.Com