Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Omurgasız hayvanları tanıyalım

-OMURGASIZLAR
Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında bir iç iskelet bulunmaz.Omurgasız hayvanların vucudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış iskelet bulunur.Omurgasız hayvanlardan bazıları suda,bazılarıda karada yaşarlar. Süngerler,sölentler,solucanlar,yumuşakçalar,eklem bacaklılar,derisidikenliler omurgasız hayvanlar grubunda incelenir.
*Süngerler
Hem tatlı sularda,hem dedenizlerde yaşarlar.Çogunlukla şekil bakımından bitkilere benzerler.Boyları 1mm-1m,arasında olabilir.Kırmızı,gri,sarımtırak,mavi ya da siyah renkte olabilirler.Vücutlarında "por" adı verilen çok sayıda delik bulunur.Eşeysiz çogalmaları tomurcuklanma ile olur.Iskeletleri organik ve inorganik maddelerden meydana gelmiştir.Banyo süngeri,hispospanqiya,haliklana gibi örnekleri vardır.
*Sölentler
Vücutlarının merkezinde bir sindirim boşlugu bulunur.Vücutları 2 tabakadan oluşmuştur.Dış hücre tabakasında yakıcı kapsüller vardır.Bu kapsüller canlıyı düşmanlara karşı korur.Deniz anası,hidra ve mercanlar sölenterlerdir.
*Solucanlar
Omurgasız hayvanlardan olan solucanların çogu tatlı sularda ya da dip çamurunda yaşar.Balçık içindeki organik besinlerle beslenirler.Bazıları başka canlıları avlayarak beslenirler,Bazıları asalaktır.Az da olsa denizde yaşayan türleri de vardır.Yassı solucanlar,yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar olarak incelenirler.
-Yassı solucanlar
Vücutları,yassı,oval ve uzundur.Yassy solucanlarda anüs ve damar sistemi yoktur.Parazit yaşayanlardan bazılarında sindirim sistemi yoktur.Agız;hem agız hem de anüs görevini yapar.Sinir ve üreme sistemleri vardır.Planaria,poliklad ve tenyalar yassı solucanların en tanınmışlarındandır
-Yuvarlak solucanlar
Vücutları yuvarlak ve uzundur.Sindrim sistemlerinde agız ve anüs olmak üzere iki açıklık vardır.Bitki ve hayvanlarda parazittirler.Yuvarlak solucanlar insanlarda hastalık yapar.Bazıları da toprakta ve serbest olarak yaşar.
-Halkalı solucanlar
Vücutları çok sayıda halkanın sıralanması ile oluşmuştur.Vücutlarında baş bölgesi ayır edilebilir.Sindirim kanalı özel bölümlere ayrılmıştır.Kapalı dolaşım sistemi görülür.Toprak solucanı,yelpaze solucanıve sülük bu grubun örneklerindendir.
*Yumuşakçalar
Vücutları yumuşak ve kabukludur.Dıştan bölmesiz görülür.Karın bölgesinde kaslı ayakları vardır.Solungaçları ile solunum yaparlar.Ahtapot,salyangoz,midye,dentalyum,kiton yumuşakçalardandır.
*Eklem bacaklılar
Vücutları,baş,gögüs ve karından oluşmuştur.Karasal yaşama en iyi uyum yapmış omurgasızlarıdr.Açık dolaşım sistemi görülür.Ayrı eşeylidirler.Basit bir sinir ve solunum sistemi vardır.
*Kabuklular
Sertleşmiş kabukları vardır.Tatlı su ve denizlerde yaşarlar.Açık dolaşım sistami görülür.Solungaç solunumu yaparlar,besin ve ekonomik degerleri nedeniyle özel olarak üretilen türleri bulunur.Karadies,yengeç,istakoz en tanınmış örneklerindendir.
*Örümcekler,Akrepler,Keneler
Eklemli dört çift bacak taşırlar.Baş ile gögüs bölgesi birbirleriyle kaynaşmış durumdadır.Su kenesi,örümcek,atnalı yengeci,akrep.
*Derisi dikenliler
Hemen hemen hepsi denizlerde,çogunlukla zeminde sürünerek yaşarlar.Kalker plakçılardan oluşmuş iskelet vardır.iskelette tipik olarak dikenler bulunur.Bu nedenle derisi dikenliler olarak adlandırılır.Deniz hıyarı,deniz kestanesi,deniz yıldızı derisi dikenlilere örnek verilebilir.

SÜNGERLERSÖLENTERLER

DENİZ ANASI

MERCAN

SOLUCANLAR

YASSI SOLUCANYUVARLAK SOLUCANHALKALI SOLUCAN

YUMUŞAKÇALAR

AHTAPOTSALYANGOZMİDYE

ayyy...çok ürkütücü ve ilginçmiş bunlar...
en çok şu şeffaf bişiy vardı o çok hoşmuş...
digerlerinden tırstım yaaws...
tşkkrlr....

ÖRÜMCEKLER
AKREPLER


KENELER


KABUKLULAR

KARİDESYENGEÇİSTAKOZ

DERİSİ DİKENLİLER

DENİZ HIYARIDENİZ KESTANESİ

DENİZ YILDIZI

Bunlar çok ürkütücü korktum.Hele kene nasılda yapışmış deriye.Paylaşım için teşekkürler!

İlginiz için teşekkürler kardeşim. Evet bazıları ürkütücü gerçekten. Nerdeyse bütün hayvanlara alıştım ama hala örümcekler ve böceklere ısınamadım ben de. ::)


Bilim ve Teknoloji

MollaCami.Com