Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Meslek liselerine yeni katsayı önerisi

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir ÖSS modeli önerdi. Buna göre, imam hatip ve diğer meslek lisesi mezunlarının en düşük katsayı oranı 0.6’ya yükseltilecek. Siyasal ve hukuk gibi sözel alan seçmeleri halinde katsayı 0.8 olacak


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB

yükseköğretime geçiş sisteminin değiştirilmesi çalışmaları kapsamında imam hatip liseleri (İHL) ile diğer meslek lisesi öğrencilerine yönelik yeni bir katsayı düzenlemesine imza attı.

MEB ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yükseköğretime geçişin yeniden düzenlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar son aşamaya geldi. MEB tarafından öngörülen yeni ÖSS modeli YÖK’e bildirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın ÖSS’yle ilgili sunduğu “İngiliz Modeline” karşılık MEB, farklı katsayıları koruyan bir düzenleme önerdi.
YÖK de çalışmalar kapsamında sistem değişikliği ile ilgili olarak sivil toplum örgütlerinden (STÖ) öneriler aldı. STÖ’lerden gelen görüşler de derleniyor.

Hukuk isterlerse 0.6
MEB’den YÖK’e gönderilen önerinin “nihai karar olmadığı”, sonucun birkaç ay içinde kamuoyuna açıklanacağı ve yeni ÖSS sisteminin 2009’da uygulanacağı ifade edildi.
MEB’in teklifi hayata geçerse, İHL ve diğer meslek lisesi öğrencilerinin ÖSS puanlarının çarpıldığı en düşük katsayı oranı olan 0.3 rakamı 0.6’ya yükseltilecek. Meslek liselerinin “alanları” yeniden belirlenecek. Bu kapsamda ders müfredatı genel liseye en yakın olan İHL’lerin alanı “sözel puan türüne göre” değiştirilecek.
Böylece, İHL öğrencileri Coğrafya, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile “Sosyal Bilgiler, Zihinsel Engelliler, Coğrafya, Tarih, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliklerini” katsayı engeline takılmadan tercih edebilecek. Bu durumda ÖSS puanları 0.8 ile çarpılacak. İHL öğrencilerinin ilahiyat fakültelerini tercih etmeleri durumunda da mevcut uygulamadaki gibi ÖSS puanları 0.8’le çarpılmaya devam edecek. Bu öğrenciler, sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünden öğrenci alan Hukuk, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Tıp ve mühendislikler gibi bölümleri seçerse ÖSS puanları 0.6 ile çarpılacak.

Meslek liselerine yeni yol
Ticaret ve turizm meslek lisesinde okuyan öğrencilerin alanları da “eşit ağırlıklı” puan türüne göre belirlenecek. Bu öğrenciler turizm fakültelerini tercih ederse puanları 0.3 yerine 0.8’le çarpılacak. Mesleki teknik liselerin ders programlarına bakılarak “eşit ağırlık” ve “sayısal” puan türlerine göre yeni alanlar belirlenecek. Teknik lise öğrencileri bazı mühendislik bölümlerini puanları 0.8’le çarpılarak seçebilecek. İletişim meslek lisesi öğrencileri de iletişim fakültelerini seçerse puanları 0.8 ile çarpılacak.

20-25 puan avantaj
İHL ve diğer meslek lisesi öğrencilerinin mevcut sistemde alan dışı tercihlerinde ÖSS puanları 0.3’le çarpılıyor. Yeni sistem uygulanırsa öğrencilerin ÖSS puanların 20-50 puan arasında artış oluşacak. Puan türlerine göre öğrenci alan bazı bölümler şöyle:
Sözel: Coğrafya, halkbilim, sanat tarihi, tarih, Türk dili ve edebiyatı, gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, radyo-sinema ve televizyon, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, tarih, sosyal bilgiler, zihinsel engelliler, coğrafya, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri.
Sayısal: Biyoloji, fizik, kimya, matematik, fen bilgisi öğretmenliği, hemşirelik, tıp, istatistik, mimarlık, ilköğretim matematik öğretmenliği; elektrik-elektronik, makine, inşaat, jeoloji, bilgisayar mühendislikleri.
Eşit Ağırlık: çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, muhasebe ve finans yönetimi, sınıf ve okulöncesi öğretmenlikleri.

(Milliyet)


Egitim Haberleri

MollaCami.Com