Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Kariyer Nedir?

Kariyerin sözlük anlamı ;"bireyin başlangıç yaptığı yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde yetişkin personel ve nitelikli insan gücünü işletmede tutabilmek ciddi bir sorundur. Bugün nitelikli işgücü ancak gelişmeye açık bir kariyer yönetimi ile işletmede tutulabilmektedir. Onun içindir ki tüm profesyonel organizasyonlar ciddi bir şekilde çalışanı için kariyer programları ve uygulamaları düzenlemektedir.
Kariyer seçilen bir iş yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla deney ve yetenek kazanmak daha fazla sorumluluk üstlenmek daha fazla saygınlık elde etmektir . Diğer yandan kariyer kişinin çalışma hayatında işe ilişkin tecrübeleri aktivitesi ve hiyerarşik pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da taşımaktadır.

Bireyler bir pozisyonda yararlı tecrübelerini biriktirirler daha sonra yeteneklerini geliştirip daha üst bir pozisyona geçerler.


Kariyer kavramı 70’li yıllarda başlayarak farklı yönleri ile ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bunların sonucunda da literatüre kariyer hareketliliği (career mobility) kariyer durağanlığı (career stability) kariyer platosu ve kariyer dengeleri (career anchors) gibi olgular kazandırılmıştır. Kariyer sadece diaaa bir ilerleme olarak düşünülmemelidir. Kişi aynı pozisyonda bilgi ve becerilerini arttırarak da kariyerini geliştirebilir. Ayrıca işle ilgili her türlü tecrübe bireye bir kariyer sağlar. Kariyer kavramı ile başarı ve başarısızlık hızlı veya yavaş ilerleme kastedilmez. Çünkü kariyer değerlendirmesinde var olan bir standart yoktur

Kariyer günlük yaşamada genellikle sadece “bir iş” olarak algılanabilmektedir. Oysa kariyer sadece olanaklar ilerleme ve başarılarla ilişkili bir iş veya istihdamı içermez. Bu tip tanımlamalar kariyere yönelik sadece geleneksel yaklaşımları yansıtmaktadır. Daha az ve geleneksel diğer kariyer tanımlamaları da vardır. Örneğin Arthur vd.’ne göre kariyer bireyin yaşamı boyunca ardışık iş deneyimleridir. Tanım “ilerleme “ açısından incelendiğinde “iş” ve “zaman” gibi iki temel boyutu içermektedir

Bir ziyaretçi sayesinde bu konuya geldim. Yeniden okumak iyi oldu. :)

"bireyin başlangıç yaptığı yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon"


Teşekkürler Zambak kardeşim ;)


Kariyer Yolculuğu

MollaCami.Com