Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


AÖF KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT BELGELERİ

2008-2009 öğretim döneminde Anadolu Üniversitesinin Uzaktan Eğitim veren bölümleri ile Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve kayıt esnasında bulundurmaları gereken evraklar şunlarI. KAYIT TARİHLERİ

“ÖSYS Yeni Kayıt” ve “Sınıf Öğretmenliği Li­sans Tamamlama Programı”nın kayıtları,
22 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayıp
13 Ekim 2008 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
14,15,16,17 Ekim 2008 tarihlerinde ma­zeretli olanların kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihler arasına rastlayan 11 Ekim 2008 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.
22 Eylül - 13 Ekim 2008 tarihleri arasında ma­zeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 14,15,16,17 Ekim 2008 tarihlerinde mazeretle­rini kanıtlayan resmî belge ile AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilirler.
14,15,16,17 Ekim 2008 tarihlerinde mazereti hâlen devam edenlerin kayıtlarını, tam olarak hazırlanan kayıt belgeleri ile mazeret belgesini büroya getiren yakınları yaptırabileceklerdir.

II. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların kayıt için Açıköğretim Fakültesi büro­larına giderken yanlarında Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport gibi kimliğini kanıt­layan resmî bir belgeyi bulundurmaları gerek­mektedir.
Mazeretli kayıt döneminde bir yakını aracılığı ile kayıt yaptıracak adaylar ise yukarıda belirtilen, adaya ait kimlik belgelerinden birinin aslını veya fotokopisini kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna mutlaka göndermelidirler.

Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmıştır

a) 2008 ÖSYS ile Yerleştirilen ve Kayıt Yaptı­racak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi (Ayrıntılı açıklama öğrenci kılavuzu 9. sayfa 4.1. maddede yapılmaktadır. )
5. Fotoğraf
6. Askerlik Durumu Belgesi
7. Banka Dekontu
8. Öğrenci Kayıt Dosyası (Kayıt anında AÖF bürosundan verilecektir.)

b) Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programına Kayıt Yaptıracak Adaylar­dan İstenecek Kayıt Belgeleri
1. İnternet Başvuru Belgesi
2. Fotoğraflı-İmzalı Form
3. Öğrenci Bilgi Formu
4. Öğrenim Belgesi (Ayrıntılı açıklama öğrenci kılvuzu 9. sayfa 4.2. maddede yapılmaktadır. )
5. Fotoğraf
6. Askerlik Durumu Belgesi
7. Banka Dekontu
8. Öğrenci Kayıt Dosyası (Kayıt anında AÖF bürosundan verilecektir.)
9. Görev Belgesi (Çalıştığınız kurumdan temin edilecektir.)

III. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

1. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri
Kayıt yaptıracak adaylar iki farklı ödeme yapacaklardır.


Birinci ödeme kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan “ÖĞRETİM GİDERİ"; ikinci ödeme her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKI PAYI"dır.

“Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 1. ve 2. taksit ödeme miktarları ve tarihleri öğrenci kılavuzu 14. sayfa Tablo-1 ve Tablo-2’ de açıklanmıştır.

Kayıt için gerekli belgelerinizi hazırladıktan sonra bankaya 1. taksit ödemenizi yaparak (2. taksiti de birlikte ödeyebilirsiniz) banka dekontunu AÖF bürosuna vermeniz gerekmektedir.
“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” miktarları Bakanlar Kurulunca belirlenmediği için bu konuda bilgi verilememiştir. “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmî Gazetede ilan edildikten sonra ödenecek miktarlar http://www.anadolu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Adaylar T.C. kimlik numarasını banka görevlisine söyleyerek “Öğretim Gideri” ile birlikte “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 1. taksit miktarını da ödeyeceklerdir.

Şehit veya Malul Çocuğu Adayların Dikkatine !

“Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı”nın tespitine dair esaslarla ilgili Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamındaki şehit çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından, “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” alınmamaktadır. Bu haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmediğinden, bu öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte ödeme yapması istenmiştir. Bu nedenle şehit veya malul çocukları kayıt anında “Öğretim Gideri” yanında “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” 1. taksitini de ödeyeceklerdir.
Ancak bu adaylar 1. taksit olarak ödedikleri “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı”nın iade edilebilmesi için, şehit veya malul çocuğu olduğunu gösteren resmî belge ile banka dekontu aslını, bir dilekçeye ekleyerek kayıt yaptırdıkları AÖF bürosuna vereceklerdir. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka adı, banka şube adı ve adaya ait banka hesap nu-marası mutlaka bulunmalıdır. Aksi hâlde dilekçe işleme alınmayacaktır. Başvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” iade edilecek, 2. taksit tahsilatı yapılmayacaktır.

Kaynak : acikogretimonline.com


Açıköğretim/AÖF Üniversite Lise

MollaCami.Com