Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


ÖSS'detarih dersine nasıl çalışılmalıdır?

TARİH DERSİNİN İÇERİĞİ

Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir.

TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ

• Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır
• Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorulardır; bu sorularda paragrafla seçenekler arasında bağlantı kurulması gerekir böylece yorum gücümüz yoklanır.
• Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorulardır
• Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı ve kavramların iyi anlaşılabilmesine dönüktür. Bu tip sorular öğrencinin özellikle bilgiyi analiz gücüne, akıl yürütme, yorumlayabilme kabiliyetine ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene varabilme gücünü ölçen sorulardır.
• Bilgi soruları öğrencide varolan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarayan sorulardır
• Dikkati ölçen sorular ise özellikle öğrencinin; sorunun konuyu ele alışı bakımından doğru cevabını seçmesine yönelik, dikkat ve bilgiyi kullanabilme gücüne sahip türden sorulardır.

TARİH DERSİNE ÇALIŞMA

A) Derste

Bütün sözel derslerde olduğu gibi tarih dersinde de öğrenci derste işlenecek konuları okuyup ön hazırlık yaparak gelmelidir. Ders esnasında öğrenci öğretmenle göz, kulak ve beyin koordinasyonunu sağlayarak aktif bir şekilde derse katılmalıdır. Öğretmenin dersi işlemesi esnasında konu kavram ve terimlerle ilgili olarak ÖSS ile paralel olmak üzere pratik uyarılar, önemli ayrıntılar ve ilgili ip uçları dikkate alınmalıdır.

B) Bireysel Çalışmalarda
Ders bittikten sonra işlenmiş konulara yönelik genel tekrarlar yapılmalı ve sorular çözülmelidir. Konu ile ilgili pekiştirici örnek sorular, soru bankasındaki sorular, KTT’ler ve işlenen konu ile paralel geçmiş yıllarda çıkan ÖSS soruları çözülmelidir. Tek bir kaynağa bağlı kalmadan çok çeşitli kaynaklardan faydalanılmalıdır. Sorular tahlil edilmelidir. Mesela kongreler konusuna ait konuları inceliyorsanız; hangi kongreden daha fazla soru geldiğine değil hangi mantıkla soru geldiğine dikkat edilmelidir. Çıkan sorular arasında ilişki kurulmalıdır. Sorularda değişiklik yaparak yeni sorular üretmeye, ezbercilikten kaçınıp olayların mantığı yakalanmaya çalışılmalıdır.

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:

A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Sözel puan türüne göre seçim yapacak öğrencilerin Türkçe’den sonra en fazla dikkat etmeleri gereken derslerden birisi tarihtir. Derse hazırlıklı gelinmeli ve ders iyi dinlenmelidir. Konu ile ilgili çok kitap okunmalıdır. Öğretmenin yaptığı yorumların üzerine yeni yorumlar eklenmeye çalışılmalıdır. ÖSS sorularından yeni sorular üretilmelidir.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:


Sayısal puana katkısı az olan bir ders olsa da bu puan türü ile ilgili hazırlık yapacak adayların öğrenebilecekleri ve sorularını rahatlıkla cevaplandırabilecekleri bir derstir. Tarih dersine ait konular okunmalıdır. ÖSS soruları analiz edilmeli ve benzer nitelikli sorular çözülmelidir. Deneme sınavlarında tarih sorularına zaman ayrılmalıdır. Okuma ve anlama hızını artırıcı çalışmalar yapmanız gerekir.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Eşit ağırlıklı puan türüne katkısı en az olan derslerden birisi olmasına rağmen, öğrenilme anlaşılma ve soru çözme kolaylığı bakımından eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrencilerin vazgeçemeyeceği derslerden birisidir. Sözel grupta ifade edilen çalışmalar ne ise eşit ağırlıkta da benzer bir çalışma modeli uygulanabilir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Bu alandan hazırlanan öğrenciler diğer sözel derslere verdikleri öneminin aynısını tarih dersine de vermelidir. Özellikle dil puanının katsayılarının düşük oluşu sözel dersleri daha önemli hale getirmektedir

alıntıdır


Lise

MollaCami.Com