Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Hıristiyanlığa Reddiye Abdullah Tercüman
Hıristiyanlığa Reddiye

Abdullah Tercüman
Bedir YayınlarıAbdullah et-Tercüman, aslen Mayorka adasına mensup bir katolik-fransisken papazı iken, müslümanlığı kabul etmiş ve gerçeğe hizmet için "Tuhfetü'l-Erîb (Lebîb) fi'r-Reddi 'alâ Ehli's-Salib" adlı bu eseri yazarak eski dindaşlarını Hak Din İslâmiyet'e çağırmıştır.

Çeşitli mezhep ve fırkalara mensup misyonerlerin, müslümanları teslise çağırmak için hummalı bir faaliyet gösterdiği çağımızda bu kitabı yayınlamak bizim için kutsal bir vazife haline gelmişti. Bu vesile ile, bizlere propaganda broşürleri postalayan misyonerlere ve bilhassa Yahova Şahidlerine şu gerçeği hatırlatmak isteriz: Yahudilerin, Hz. İsa'yı reddetmeleri neyse, Hıristiyanların Hz. Muhammed'i inkar etmeleri aynı şeydir. Bütün peygamberler usulde (temelde) aynı dini getirmişlerdir. O da, tevhid ve Allah'a teslimiyet dinidir. Hiçbir hak dinde teslis olamaz.

Nitekim Barnaba İncili'nde Hz. isa Efendimizin tebliğ ettiği dinin tevhid dini olduğu ve kendisinden sonra Paraklit'in (Ahmed adlı peygamberin) gelerek insanlığı Allah'ın birliğine çağıracağı sarahaten yazılmaktadır. Tarih ve arkeoloji sahasındaki son buluşlar ve araştırmalar da Hz. İsa konusunda İslâm'ın söylediklerinin doğruluğunu isbat etmektedir. O -hâşâ- tanrı değil, ama büyük bir Resuldür. Âhir zamanda dünyaya tekrar geleceği zaman, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve müslümanların arasında olacaktır. (Kitabın sonuna önemli ek bilgiler ilave edilmiştir.)


Dini Kitaplar

MollaCami.Com