Bölümler | Kategoriler | Konular | Üye Girişi | İletişim


Efendim...Nice âşıklar gördüm, nicedir görürlermiş seni
Sâdık vezirlerinle dolaşırmışsın ümmetini

Yaralıları ziyarete gelirmişsin Efendim.
Nerdesin, öldürücü yokuşlarda kaldım; ben yetim.

Ruhanî değilim, nasıl varam huzûr-u yakîne?
Kader geçit verir mi acep ol Ravza-i Pâkine?

Ne kadar isterdim, şöyle sancılı bir 'off..' diyeyim;
Ya sen gelesin imdada, ya da ben göçüp gideyim.

'Hû..' söyler her nefesim; sen ki damarlarımda kansın
Ciğerlerim kebab olmuş ne gam!, varsın dünyam yansın!

Bir başka canan istemez gönlüm; bağlandım gamzene!
Vurulmuşum sevda özümden, tutulmuşum Sidre'ne...

Sesini özledim kimsesiz gecelerde;
Hep ağladım için için;
Bekledim seneler boyu eşiklerde;
Başımı koydum kurbanlık için;

Ağlıyorsam, sanma ki kırılmışım; kör olur gözüm
Ofluyorsam, hiç bıkmadım bekçilikten; yanar özüm

Kırılası kalem!, dilim kurur böyle sitemimden;
Bîzârım Allah (c.c)'ım., benim şikâyetim hep nefsimden.

Acı yazdım, bir yüz bularak engin şefkatinden
incinme, uykusuz gecelerime ver; Raûfsun sen.

Ne desem ki; çok seviyorum seni, çok.. sevgime ver
Himmetin olmazsa, kabul etmez beni gökler ve yer.

Âh bir sarılsaydım boynuna kucak kucak aşkımla!
Âh bir tutsaydım ellerinden; öpseydim doya doya!
Öpseydim kadem-i şerifinden çatlak dudağımla!
Çökseydim dize ve eriseydim sohbet ocağında!..

ilk aşkım diyemem, lâkin aşılmaz aşkımsın inan!
Çatlarsa bir gün kalbim; 'Ahmedim..' yazsın her damla kan!

Kesilirken veda sözüm; 'Habîbim..' desin tükensin!
Zira sen, ölmüş hissiyatımda açan kardelensin...

Alıver ipimi eline..çek, sür beni ardın sıra!. ..........
Koşmazsam hâinim; tek, 'Sahibim' sen olduktan sonra.

Beklerim susuz ekmeksiz, bu kapı senin kapınsa.
Buyursun Azrâil, varılacak yer senin yanınsa...

Bir Kutlu'nun seccâdesine yüz sürdüm, öyle geldim
Cennet köyünün toprağını öptüm öptüm de geldim

Şiir şiir aşkımı kabul eder misin Efendim ?
Bir kerecik olsun bana da 'Gel!' der misin Efendim?

Canım, Cananım, Cinânım, Melceim, Mededresânım!

Lütfet elini bîçâreye ki sensiz perişanım...

Allah cc razı olsun kardeşim..


Allah cc razı olsun kardeşim..GEL EY.

Gel Ey! Konuşurken dudaklarına tebessümler karışan!

Gel Ey! Yüzüne üzgünlerin üzüntüsünü dağıtmak yaraşan!

Gel Ey! Ateş-i aşkına yanmak için aşıkları birbiriyle yarışan!

Gel Ey! Ayrılığında çoğalan alevleriyle arınalım aşkına!

Yanalım yandıkça ve yandıkça yanalım!

Aşk yüzünden elbisesi yırtılan da,

Hak uğruna gözlerini kurutan da seni arzulamakta şimdi!

Bizi kendine madem yine Sensin bağlayan

Ve ayrılığının derdine yine Sensin ayrılıkla derman olan!

O halde gülümse bize efendim, bize gülümse!

Allah onları sever onlar da Allah'ı sever sırrına ermekte rehberimiz ol!

Tut günahkâr ellerimizden, şu günahkâr ellerimizden tut!

Sen Ey! Gelsen hayallerimize bir kez ve üzerine sepet sepet güller döksek biz!

Gelsen düşüncelerimize bir an ve baharları sersek ayağına; çiçek çiçek, mevsim mevsim, ıtır ıtır…

Dolunaylar yerine doğsun dünyamıza bir vakit

Ve zatını gündüz değilse hayâlini gece göstersen bizlere!

Girsen ansızın düşlerimize şefkat parmaklarınla okşasan başımızı; ışık ışık..

Ve ışığına düşsek pervaneler gibi, pervaneler gibi ışığına düşsek!

Gel efendim, gel yeter ki ilham ol ak gönlümüze!

Bir kez dokun yüreğime, gel yeter ki gel efendim!

Sallallahu ala Muhammed Mustafa'sın nurdan Ahmet!

Enbiya Sultanısın Sen Ya Resullallah Muhammed!

Gel efendim, bir kez doğ içimize de; isterse kaybolsun dolunaylar, güneşler…

Gir gözümüze de bir nefes; isterse silinsin sürmeler! <******>

İlham olup ak gönlümüze bir anda; isterse yitirilsin uçtan uca naatler ve gazeller, beyitler ve dizeler, uçtan uca yitirilsin isterse!

Gel efendim! Dostluğuna muhtacız, umutsuz ve çaresiz bırakma çaresizlerini!

Gel yeter ki! Hakkımızda verilecek her hükme razı olalım!

Gel Ey! Bitir bitmeyen hasretini içimizde!

Gel Ey! O'nsuz mutluluk bulamadığımız!

Gel Ey! Kendisine layık olamadığımız!

Gel benim efendim! Bir kez olsun dokun yüreğime, yüreğime dokun bir kez olsun!

Yüreğim kanıyor efendim, kanıyor yüreğim!

Çığlık çığlığa beşeriyet; çiğnenmiş reyhanlar misali hep Seni arıyor!

Uyandır zindanlara koyduğumuz yusufi sevdalarımızı efendim!

Uyandır bahtını, üftadelerini! Uyandır, uyandır bizi efendim!

Efendim…

Ümmetini çok seversin, şefaat Ya Resulallah!..

Essalatu vesselamu aleyke Ya Resulallah!...YÜZ'LERCE SALAT ve GÜLLERCE SELAM

Gülyüzü buluşma yeridir,
En temel kavuşmalar gül yüzünde gerçekleşir.
Çünkü gül yüzler bakışı aşka dönüştürür.
Bakış ki,aşıkın maşuka dönüşüdür;
İlk tanışma ve son ayrılıktır.
Sonra mayelenir bakış;
bakış aşk olur,bakış vuslat olur.
Aşık ve maşuk tanışmaktan öte geçerler;
geri döner ve sanki birbirlerini hatırlamış olurlar.
İlk bakışma sonsuz beklemelerin duruldugu bigöl olur.
Güzellik gül yaprağında beklemiştir aşkı.
Aşk gül yüzünde güzelle buluşur.
Aşk gül tenlerde görünür kılar kendini.
Ve güzellik aşkın bakışında seyre dalar kendini.

Meğer gül,yüzüne Nazar Eden olduğu için gül'müş.
Herşeyi ve herkesi Vareden'in teveccühüyle gülmüş.
Önce Teveccüh Eden varmış.
Yokluga yönelmiş Ebedi Güzellik Sahibi.
Bilinmek dilemiş,sevilmek irade etmiş.
Gizliden açığa çıkmış"Mahfi Hazine"
Hiçlik şafağı kızıla boyanmış.
Varlık güzel yüzlü bigül olmuş.
Var edilen herşey bir gül yüzünde taçlanmış.

Ebedi Sevgili'nin teveccühüdür gülü güldüren.
Kalbimize aşkı salan Sevgili'nin nazarıdır.
Ki bu kalp Sevgili'nin vechesinden başkasına dönmez.
Batan şeyleri sevmez.
Yitip gidenlere gönül vermez.
O'nun vechinden başkasına kanmaz aşk.
Aşk O'nun teveccühü ile var oldu.
Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği O halk eyledi.
Aşıkların bakışlarında sevgiyi O tasvir eyledi.

Ve güzellerin en güzelini Mahbubu eyledi.
O'na muhabet eyledi,O'nu Muhammed eyledi.
Ebedi teveccühünü O'nun vechinde kristalleştirdi.
Cümle halka O'nun yüzünü gül eyledi.
Değilmi ki,önceleri hiç bişey yoktu.
Ve illa O'nun yönelmesiyle varlığa yüz buldu.
Öyleyse bu varlık gülşenine önce O Mahbub'un gül yüzü düştü.


Biz dikenlerdik aslında.
Yalnız bir gül hatırına bu bahçeye vardık.
Gül-i Muhammed'in(asm)yüzünde buluştuk.
Gül-i Muhammed'in(asm)yüzünde tanış olduk.
Sonra herkesi ve herşeyi yüreğimize çağırdık.
Herşeyi elimize aldık.Herkese elimizi verdik.
Gülün yüzüne vardık.
Gül yüzünden var olduk.

Sevgili'nin teveccühünü yüzüne devşiren Gül 'e,
Yüzümüzü Sevgili'nin vechine çeviren Gül'e
Güllerce salat,yüz'lerce selam ettik...

Senai Demirci


Allah cc razı olsun kardeşim..Yüzüm yok utanırım, gönlüm umutla dolu
Geliyorum al beni dergâhına Ya Nebi
Sana ümmet olmuşum Allah’ın mücrim kulu
Biliyorum al beni dergâhına Ya Nebi

Şeytan süslü gösterdi dünya menfaatini
Kaç kez tövbemi bozdum bilmem defaatini
Ey Allah’ın Resülü sonsuz şefaatini
Diliyorum al beni dergâhına Ya Nebi

Sana kavuşmak için, engeller var sırada
İmtihanı unuttum suç işledim burada
Nefsime idam verdim ermek için murada
Ölüyorum al beni dergâhına Ya Nebi

Sana kavuşmak için terkeyledim yuvayı
Bana kefil olmazsan kaybederim davayı
Dolaştığın yerlerde manevi bir havayı
Soluyorum al beni dergâhına Ya Nebi

Başa gelen çekilir kaçamam kaderimden
Sığınırım Mevlâma, derdimden kederimden
Bana ahiret gerek, dünyayı defterimden
Siliyorum al beni dergâhına Ya Nebi

Der Mikdatî Hakk için yazdım duygularımı
Rüyama gir ne olur gider kaygılarımı
Allah korkusu ile gece uykularımı
Bölüyorum al beni dergâhına Ya NebiEfendim...
Sen bir gece gelseydin, güneş görmüş kar tanesi olur, erirdim. Sen göğüm olurdun, ben de yıldızın... gündüzlere döner, yürür giderdim.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, kuru ağaçta sallanan yaprak olur, titrer dururdum. Sen toprağım olurdun, ben de yaprağın... dalda durmaz düşer, sana dokunurdum.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, ılık bir meltem olur, köşe bucak demez eser dururdum. Sen gülüm olurdun, ben de bülbülün... sana söyleyecek yüzlerce nağme bulurdum.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, çok çiçekli bahar olur, sana koşardım. Sen dalım olurdun, ben tomurcuğun... rüyasına girerdim bin bir çocuğun.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, bulutuna kavuşmuş yağmur olur, seni arardım. Sen yuvam olurdun, ben yavru kuşun... uçar gelir, kenarına konardım.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, sahilini bulmuş dalga olur, dururdum. Sen denizim olurdun, ben de tek damlan... büyüklüğünde küçüklüğümü bulurdum.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, yıldız yüzlü bir çocuk olur, yine beklerdim. Sen çiçeğim olurdun, ben kelebeğin... kırılsa kanadım, gölgende emeklerdim.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, parmaklarından akan suyu kana kana içerdim. Sen pınarım olurdun, ben yanık kuzun... içtikçe kendimden geçerdim.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin, aşkınla hilal olur, parçalanırdım. Sen güneşim olurdun, ben de yıldızın... ışığını aldıkça aydınlanırdım.
Efendim...
Sen bir gece gelseydin. Bir kerecik gelseydin... yok yok! Keşke her gece gelseydin...


Duy beni Ey Sevgili!.
Sana doğru gelirken hayatın karlı kış tepelerinden,
Gönlümde sıcacık sevgi deryaları ..
Ve.. hasretin serin rüzgarlarıdır başımda esen
Sanadır bütün ilahilerim,bütün rüyalarımda sen…
Ey Can! ruhumda ruhsun, yolum yok senden balâ’ya..

Ağla Ey gönül!..
Göz yaşların incilensin, koşsun simsiyaha..
Fısıltını duysun Yedi Kandilli Süreyya!..
Düşlerin nedametle heveslensin eyvaha..
Ağla..Yıkansın karanlık gecelerin, dönsün sabaha..
Yan! Yan da aşk dumanı yükselsin kal ü belaya..

Sus Ey dil!..
Cümlen demlensin, som altına nazire..
Kelimeler özlensin hiçlik ummanında sedef misali…
Harfler durup düşünsün hasreti dilsiz bülbülce,
Ve.. Sevda iklimlerinde sözü mayalasın aşk gülleri …
Kilit vur tüm seslere, fısıltıya, hıçkırığa, vaveylaya…

Bakma Ey göz!
Hangi kör güzellik seni tutar bu yabancı diyarda..
Söyle! Buldun mu ezelden tek işaret şu yalancı baharda?
İçin yanarak an Sevgiliyi, hasretini gök kuşağına sar da
Kalsın sahte sırça köşklerde yosun gözlü rakkase..
Takılmasın kirpiğin yedi rengin bağrındaki son kal’aya…

Dur Ey Akıl!
Haddin değil , düşer arzın dipsiz kuyusuna şaşkın terazin,
Menzilin n’ola ki? Musallada taşında hazin saltanat..
Karanlıkta zavallı bir kör kandilsin eski mi eski…
Nerede ezeli sevdan,hani gölgen, var mı izin?
Fikretme! Ömrünü satıver gitsin vuslat dolu nazlı salâ’ya!


Koş Ey ruh!..
Kervan kutlu, kervan ufuklar aşıyor , hal ayan, yol belli..
Burak yükseliyor Mirac’a , tek Sevgili üstünde
Aş mekanları! Hay sırrı açılırken perde perde ,
Can bulmak için O’nun elinde, kes zamanın nefesini!..
Yüksel! kanatların nurdan olsun, var sılaya, sılaya!..

Sar Ey Sevgili!..
Ne olur sar gönlümü, uzat ellerini, yüreğimi tut!..
Tut ki mavi gonca gül olayım dizlerinin dibinde ..
Bu şeyda aşıka dön bir bak, ver yanık bir umut ,
Rahmeti kainatları aşan Ey Can! Sevgili Resul!,
Bu şaşkın garibi de seyyah et, ulaştır Refik-i âla’ya…


Emeğine sağlık...

Seni Seviyoruz. Seni Seveni de seviyoruz Ya RasulAllah... :(

Sar Ey Sevgili!..
Ne olur sar gönlümü, uzat ellerini, yüreğimi tut!..
Tut ki mavi gonca gül olayım dizlerinin dibinde ..
Bu şeyda aşıka dön bir bak, ver yanık bir umut ,
Rahmeti kainatları aşan Ey Can! Sevgili Resul!,
Bu şaşkın garibi de seyyah et, ulaştır Refik-i âla’ya…

aminnnnnn
Emeğine sağlık...

Amin seninde emeklerine sağlık. Resim eklemeyi bilmiyorum ama sana gül vercem (F). ;D

hepsi ßirßirinden güzeL.MAŞALLAH size :)
kim resim ekLemeyi ßiLmiyor ??? (EftaL)ßir daha duymak istiyorum :P

Biliyormuşum ama bildiğimi bilmiyor muşum. Karışık bi durum. Sen anladın onu.

Bende anladım :) :) :) Güzel gören yüreğine sağlık...

Bilmukabele seninde yüreğine sağlık.


Biliyormuşum ama bildiğimi bilmiyor muşum. Karışık bi durum. Sen anladın onu.

ı ıh ??? :))


Şiir

MollaCami.Com